V sesja Rady Powiatu

29 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się V sesja Rady Powiatu, w czasie której m.in. autor książki „Antologia Sportu Hrubieszowskiego – Historia i Współczesność Sportu Na Terenie Powiatu Hrubieszowskiego” wręczył swoje dzieło z osobistymi dedykacjami członkom Zarządu i Rady Powiatu.

Reklamy

Przypomnijmy – to właśnie dzięki Zarządowi i Radzie Powiatu doszło do powstania pomysłu i wydania powyższej książki.

Ponadto w czasie sesji przyjęto:
– informację Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2010 r.
– informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie za 2010 r. o stanie bezpieczeństwa powiatu hrubieszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
– nformację Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu hrubieszowskiego za 2010 r.
– sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z dzialalnosci Centrum w 2010 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie hrubieszowskim.
– sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego w 2010 r.
– informację z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych w powiecie hrubieszowskim w 2010r.
– „Program współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.
– propozycje zmian w budżecie powiatu na 2011 r.