VI Kongres Mediacji Szkolnych w Biłgoraju z udziałem mediatorów z hrubieszowskiej Jedynki

W dniach 13-14 marca 2019 r., w Biłgorajskim Centrum Kultury w Biłgoraju, odbył się
VI Kongres Mediacji Szkolnych.

Reklamy

 

Wydarzenie to uzyskało honorowy patronat:

Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk, Burmistrza Miasta Biłgoraj – Pana Janusza Rosłana, Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju – Sędziego Zbigniewa Łupiny.

 

Organizatorami kongresu były następujące instytucje:

– Fundacja „Unia Regionalnych Centrów Mediacji”,

– Stowarzyszenie „Podkarpackie Centrum Mediacji”,

– Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych,

– Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski,

– Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie,

– Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu,

– Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie,

– Stowarzyszenie „Roztoczańskie Centrum Mediacji”.

 

VI Kongres Mediacji Szkolnych był inicjatywą w pełni prospołeczną, która miała na celu: ukazanie idei mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów w szkole, promocję mediacji szkolnych i rówieśniczych; integrację środowisk mediacyjnych województwa lubelskiego oraz zainicjowanie ogólnopolskiego ruchu Szkół Dialogu.

W kongresie wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, wychowawcy, koordynatorzy d/s mediacji, mediatorzy sądowi i zawodowi oraz przedstawiciele Szkolnych Klubów Mediatora, wśród których znalazły się młode mediatorki rówieśnicze ze Szkolnego Klubu Mediatora, działającego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie. Uczennice zaprezentowały scenkę -symulację mediacji oraz opowiedziały o swoich wrażeniach z podejmowanych w szkole działań. Przykłady dobrych praktyk z kilkuletniego okresu wdrażania mediacji rówieśniczych w szkole przedstawiła opiekunka mediatorów rówieśniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie p. Marta Kuczyńska.

W drugim dniu kongresu odbyły się warsztaty open-space na temat: „Mediacja na drodze do bezpiecznego domu, mieszkania, osiedla, szkoły”, które stały się okazją do podniesienia wiedzy i umiejętności, dotyczących wykorzystania mediacji w życiu codziennym.

 

(info i fot. SP nr 1)

 

Relacja z kongresu:

 

 

Wideo: Biłgorajska Telewizja Kablowa