VI Konkurs Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie organizuje VI Konkurs Wiedzy o mjr. Henryku Dobrzańskim „HUBALU”,który odbędzie się w dniu 30 maja 2014 roku.

Reklamy

Zgłoszenia do 26 maja 2014 roku.

Zapraszamy.

 

 

Regulamin VI

Międzyszkolnego Historycznego Konkursu Wiedzy

o majorze Henryku Dobrzańskim HUBAL

dla klas IV-VI Szkół Podstawowych

 

Konkurs ogłoszony z okazji 74 rocznicy śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

 

I. Organizator:

– Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

www.razem.hrubieszow.info

 

Ia. Współorganizator:

– Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie

 

II. Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „ Hubalu”,

– budowanie szacunku dla osiągnięć „Hubala”,

– poznanie ogólnych zarysów przyczyn, okresu trwania i skutków II wojny światowej,

– kształtowanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwój indywidualnych

uzdolnień uczniów,

– nauka tolerancji i wzajemnego szacunku,

 

III. Termin i miejsce konkursu:

30 maja 2014 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie godzina 9,00 – 13,00.

 

IV. Termin zgłoszenia: pisemnie do 26 maja 2014 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie i mailowo na:wojciechantoniuk@o2.pl oraz Wojciech Antoniuk tel.663 779 543 lub 605 545 143 Irmina Spisacka

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI w drużynach 5 osobowych, gdzie 5 osób rozwiązuje test, a 2-5 spośród nich przedstawiają prezentację praktyczną i multimedialną.

 

Zakres tematyczny:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych zainteresowanych historią, wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości życiorysu mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” jego zainteresowań i zasług.

 

VI.. Sposób przeprowadzenia konkursu:

* I część – test składający się z 24 pytań. Test rozwiązywany będzie przez 5 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z poszczególnej szkoły. Czas pisania – 36 minut.

* II część- część praktyczna w formie prezentacji stroju ilustrującego epokę i plakatu lub stroju ilustrującego epokę i ciekawej osoby związanej z postacią mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Czas trwania prezentacji nie dłużej niż 10 minut. Punkty otrzymuje drużyna z danej szkoły.

* III część-prezentacja multimedialna z narratorem w której należy przedstawić dowolną historię z życia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

 

VII. Zasady punktacji:

1 .Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać

maksymalnie 120 pkt.

2. Prezentacja stroju ,plakatu lub postaci oraz opis – maksymalnie 105 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

· zgodność stroju z epoką – 7 pkt.

· atrakcyjność prezentacji – 7 pkt.

· estetyka wykonania stroju –7 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 7 punktów za każdą prezentację,łącznie 21 pkt.

3. Prezentacja multimedialna- maksymalnie 90 pkt. Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 18 pkt.

 

VIII. Literatura:

1. „Album z życia Hubala – Henryk Sobierajski, Andrzej Dyszyński.

2. „Oddział Wydzielony Wojska Polskiego Majora „Hubala” – Zygmunt Kosztyła.

3. Historia Polski 1914-1945 – Wojciech Roszkowski.

4. „Niespokojna dusza”- Henryk Sobierajski.

 

IX. Skład komisji:

3 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Razem,,w Hrubieszowie,1 osoba z Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie i 1 osoba ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

X. Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

– Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem’’ w Hrubieszowie,

– Urząd Miasta w Hrubieszowie,

– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

– Urząd Gminy w Hrubieszowie

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

XI. Podsumowanie konkursu: w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 5.06.2014r.