VI Sesja Rady Miasta

28 marca odbyła się VI sesja Rady Miasta. Główne punkty obrad dotyczyły zmian w miejskim budżecie.

Reklamy

Zmiany w budżecie zatwierdzone przez Radę umożliwiły przeznaczenie funduszy na wkład własny niezbędny do zorganizowania imprezy pod nazwą Festiwal Kultury Antycznej oraz wykonania remontu dachu Szkoły Podstawowej nr 2.

Zatwierdzono uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Edukacja najmłodszych naszą przyszłością”, dzięki któremu w całości z funduszy zewnętrznych zakupione zostaną pomoce naukowe dla klas I-III hrubieszowskich podstawówek oraz zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dla ich uczniów.

Rada zatwierdziła również projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Hrubieszów do projektu partnerskiego pod nazwą „Współpraca Hrubieszowa i Bałtowa w zakresie rozwoju i promocji turystyki tematycznej”.