VII edycja akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei

Siódma edycja akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei przerosła wszelkie oczekiwania. Na konkurs wpłynęło ponad 800 prac, które przeznaczono na kiermasz świąteczny, w wyniku którego uzyskano fundusze na zakup 94 paczek żywnościowych.

Reklamy

***

Nad tym, jak wielką wartością jest pomoc (zwłaszcza duchowa) zastanawiało się wielu wielkich tego świata. J. Lubbock połączył te rozmyślania w postaci jednej maksymy: „Jeżeli choć jedną jasną i dobrą myśl wzniosłeś do czyjegoś umysłu, jedną godzinę szczęścia rozpromieniłeś jakieś smutne, szare życie spełniłeś zadanie anioła na ziemi”.

Wolontariusze ze Szkolnego Klub Wolontariatu Zespołu Szkól nr 1 w Hrubieszowie są takimi aniołami, które starają się wcielać w życie przytoczoną sentencję. Już po raz siódmy podjęli się przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Hrubieszów akcji pod hasłem: Wokół Wielkanocnej Nadziei, przy współpracy Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia „Nieobojętni” w Hrubieszowie. Patronat nad akcją sprawował Wójt Gminy Hrubieszów p. Jan Mołodecki i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie p. Andrzej Szkudziński. Głównym celem akcji było zebranie funduszy na zakup paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących z miasta i gminy Hrubieszów.

W ramach siódmej edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei, Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem koordynatora p. Beaty Tomaszczuk zorganizował konkurs na: palmę, pisankę, kartkę świąteczną i stroik świąteczny. Konkurs ten co roku: integruje dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnych placówek oświatowych i instytucji we wspólnej akcji. Rozwija w uczestnikach konkursu wrażliwość, otwartość na potrzeby i problemy innych oraz inspiruje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do aktywności, współdziałania w grupie i pomocy bliźniemu.

W dniu 25 marca 2010 r. w Zespole Szkół nr1 odbyło się otwarcie wystawy, rozstrzygnięcie konkursu oraz kiermasz palm, pisanek, stroików i kartek. Na konkurs przesłano ponad 800 prac wykonanych przez dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, Koła Gospodyń Wiejskich i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, podopiecznych Zakładu Karnego w Hrubieszowie, Strażaków ze Straży Pożarnej z gminy i miasta Hrubieszowa.

Kiermasz świąteczny odwiedzili zaproszeni goście, uczestnicy SDS i WTZ w Hrubieszowie, osoby indywidualne, pracownicy i młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

I jak co roku – pisanki, stroiki, palmy, kartki świąteczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem, aczkolwiek w tym roku liczba odwiedzających była dużo, dużo większa…

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję, która przyznała nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach:

Kategoria Pisanka:
I – miejsce: Wioletta Czerniak – Świetlica Metelin
II – miejsce: KGW – Gródek
III – miejsce: Ewa Bednarz – Świetlica Metelin
III – miejsce: Paulina Bogucka – ZS nr 1 w Hrubieszowie
III – miejsce: Filip Pirogowicz –Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
Magda Turzyńska – ZS nr 2 w Hrubieszowie
Marcin Warszawa – SP Mieniany
Natalia Szymańska – Gimnazjum nr 2
Agnieszka Bartoszyńska – ZS nr 2 w Hrubieszowie
Kamil Warzocha – PSP Moniatycze
Agnieszka Wojtiuk – SP Stefankowice
Aneta Oleńczuk – SP Kobło
Katarzyna Brzeska –ZS Moniatycze
Świetlica Husynne
KGW – Stefankowice
Bartłomiej Karolski – SP Ślipcze

Kategoria Palma:
I Miejsce – Świetlica Metelin
II Miejsce – Paulina Budzicka – SP Stefankowice
III Miejsce – Justyna Balcer – ZSP Moniatycze
III Miejsce – Magdalena Zubko – SP nr 2 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
Wiktoria Kraszkiewicz – SP nr 3 w Hrubieszowie
Dorota Jaworska – KGW Ubrodowice
Kacper Pałka – ZSP Moniatycze
Łukasz Romanowski – SOSW w Hrubieszowie
Gracjan Skwarek – SP nr 3 w Hrubieszowie
Anna Gontarz – Bursa Międzyszkolna
Biblioteka Publiczna w Czerniczynie
Świetlica –Kobło
KGW – Husynne
KGW – Wolica
Izabela Zielonka – Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
KGW – Kułakowice Pierwsze
KGW – Janki

Kategoria Kartka:
I Miejsce – WTZ Hrubieszów
II Miejsce – Patryk Magierka – PSP Kobło
III Miejsce – Paweł Bojarski – Świetlica Metelin
III Miejsce – KGW – Kułakowice Pierwsze
III Miejsce – Agata Bondyra ZS nr 1 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
Ada Kowalska – Miejskie Przedszkole nr 5
Agnieszka Pyrz – PSP Kobło
Magda Krawczuk – ZS nr 1
Jagoda Kaszyryn -Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie
Jakub Klepczuk – SP nr 3 w Hrubieszowie
Dominika Jakubasz – Świetlica Kozodawy
Laura Faron – SP Husynne
Aleksandra Rychel – SP w Czerniczynie
Karolina Węgorek – SP w Kosmowie
Julia Naja – SP nr 1 w Hrubieszowie

Kategoria Stroik:
I Miejsce – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
I Miejsce – KGW Gródek
II Miejsce – KGW Świerszczów
III Miejsce – Aleksandra Orłowska – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie
III Miejsce – Justyna Gągoł – Kułakowice Trzecie

Wyróżnienia:
Mateusz Lachowski – Miejskie przedszkole Nr 3
Agata Polikowska – ZSP Moniatycze
Mariusz Drawdzik – SP nr 2 w Hrubieszowie
Natalia Blicharz – Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie
Daniel Brzuzan – Świetlica Czerniczyn
Marta Zalewska Świetlica Szpikołosy
KGW – Świetlica Teptiuków
Sołectwo Kułakowice Pierwsze
Paulina Watrak – ZS nr 1 w Hrubieszowie
Agata Lipska- Świetlica Moniatycze

Wszystkie prace nadesłane na konkurs są bez wątpienia arcydziełem same w sobie.

Uczestnikom konkursu, tym malutkim i dużym, ich opiekunom, serdecznie dziękujemy, bowiem największym bogactwem każdego człowieka jest chęć niesienia pomocy i dawania nadziei.

Pragnę podziękować wolontariuszom SKW ZS nr 1 w Hrubieszowie, którzy w ramach akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei kwestowali na terenie miasta i gminy Hrubieszów.

Szczególne podziękowania składam dla wolontariuszy ze Szkolnych Kół i Świetlic Wiejskich gminy Hrubieszów oraz Joannie Pochylczuk, Justynie Zając i Marcie Garbacz z SKW ZS nr 1, które w niedzielę – 28 marca 2010r. pod kościołami parafialnymi gminy i miasta Hrubieszów przeprowadzili kiermasz prac konkursowych.

Na ręce Księdza Prałata Kazimierza Gawlika, Proboszcza Parafii Świętego Mikołaja, który od siedmiu lat wspiera akcję Wokół Wielkanocnej Nadziei, pragnę złożyć podziękowania wszystkim księżom i parafiom z gminy Hrubieszów za otwartość i włączenie się do akcji.

Wdzięczności, którą chciałabym wyrazić w imieniu wszystkich organizatorów nie da się opisać słowami. Największą nagrodą za włożony trud jest uśmiech na twarzach tych wszystkich, którzy z tych darów będą mogli skorzystać. A jest ich nie mało. Za zebrane fundusze zakupiono 94 paczki żywnościowe dla najbiedniejszych rodzin gminy i miasta oraz powiatu hrubieszowskiego, które przed świętami Wielkiej Nocy dotrą do tych najbardziej potrzebujących.

Znów mogliśmy zobaczyć, jak wielki i niewykorzystany potencjał drzemie w naszej młodzieży. Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie swą bezinteresownością i zaangażowaniem potrafili wnieść w serca innych wiarę, nadzieję i miłość.

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei, wsparli ją symbolicznym groszem lub zakupili prace konkursowe.

Beata Tomaszczuk
Koordynator SKW ZS nr1

zobacz zdjęcia »