VII Edycja Konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza coroczną akcję WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI, mającą na celu zebranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy.

Reklamy

***

Reklamy

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, przy współpracy:
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
– Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Hrubieszowie
– Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
– Szkolnego Koła PCK Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie
– Stowarzyszenia „Nieobojętni”
– Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Hrubieszów
pod patronatem:
– Wójta Gminy Hrubieszów pana Jana Mołodeckiego
– Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie pana Andrzeja Szkudzińskiego
ogłasza akcję WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI, mającą na celu zebranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy.

W ramach akcji organizuje VII EDYCJĘ KONKURSU WOKÓŁWIELKANOCNEJ NADZIEI na:
– palmę świąteczną
– kartkę świąteczną
– wielkanocną pisankę
– stroik świąteczny

Konkurs rozpoczął się 3 marca 2010 roku i trwać będzie do 24 marca 2010 roku.

Celem konkursu jest:
– integracja dzieci i młodzieży z różnych placówek oświatowych (przedszkoli i szkół) gminy
i miasta Hrubieszowa we wspólnej akcji;
– rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych;
inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności, współdziałania w grupie, podejmowania trafnych decyzji;
– podejmowanie współpracy z instytucjami.

Czas trwania konkursu:
– konkurs trwać będzie od 3 marca 2010r. do 24 marca 2010r.
– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 marca 2010r.
– ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 marca 2010r.;

Zgłoszenie do konkursu:
– w konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, osoby dorosłe z różnych placówek i instytucji.

Termin oddawania prac:
– prace konkursowe w dowolnej technice i formie należy złożyć do dnia 24. 03.2010r. w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – ul Prusa 8, Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie – ul. Zamojska 18A na nazwisko p. Beaty Tomaszczuk.

Do prac należy dołączyć zbiorczą kartę uczestników konkursu wraz opiekunem lub opiekunami.

Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, wiek oraz dokładny adres szkoły, do której uczęszcza lub instytucji, w której przebywa lub jest podopieczny.

Ocena prac:
Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone, a wszystkie zebrane wytwory konkursowe zostaną przekazane na aukcję przedświąteczną, która odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie i przy Kościołach parafialnych w dniu 28 marca 2010r. Zebrane fundusze przez wolontariuszy zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z gminy i miasta Hrubieszowa.

Kryteria ocen:
– użytkowe: pomysłowość, oryginalność, czytelność, niekonwencjonalność;
– techniczne: stopień zaawansowania technicznego i plastycznego;

Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów. Przewiduje się zorganizowanie wystawy prac konkursowych i publikację wyników Internecie.
W związku z akcją „Wokół Wielkanocnej Nadziei” w dniach – od 16 marca do 26 marca 2010r. odbywać się będą kwesty na terenie miasta i gminy Hrubieszów.

Organizatorzy zapraszają do współpracy!

Info:
ZS nr1 Hrubieszów