VII Powiatowe Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych

Hrubieszowski Dom Kultury informuje, że w dniu 1 czerwca 2012 roku odbędą się VII Powiatowe Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych – „Taneczne Rytmy 2012”. Początek koncertu o godz. 11:00 na placu przed HDK.

Reklamy

Karty zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 25 maja 2012 roku.

 

Regulamin Imprezy:

VII POWIATOWE PREZENTACJE DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH – Hrubieszów 2012

 

ORGANIZATOR:

Hrubieszowski Dom Kultury przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

CEL IMPREZY:

Popularyzacja zespołowych form tanecznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich walorów artystycznych

Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku zespołów tanecznych działających w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury naszego powiatu

Popularyzacja tańca jako formy artystycznego wypoczynku

 

KATEGORIE TANECZNE:

Zespoły tańca: współczesnego

–     disco

–     show dance 

–     towarzyskiego

–     piosenki i ruchu

 

Zespoły prezentują program 1 – 2 układy taneczne o łącznym czasie trwania do 10 minut.

Każdy zespół  tańczy swój program przy własnych nagraniach muzycznych (taśma , CD).

Wszystkie zespoły biorące udział w Prezentacjach otrzymują okolicznościowe dyplomy i upominki.

Prezentacje nie będą oceniane przez Jury.

Prezentacje „Taneczne Rytmy” odbędą się na scenie plenerowej przed budynkiem HDK w dniu 01.06.2012r., początek godz. 11.00.

HDK zabezpiecza nagłośnienie , sprzęt odtwarzający, garderoby – na godzinę przed prezentacją.

Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Zespoły muszą być ubezpieczone na czas przejazdu i pobytu przez instytucję delegującą.

Karty zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 25 maja 2012 roku.

 

Nasz adres:

Hrubieszowski Dom Kultury

ul. 3 Maja 7

22-500 Hrubieszów

tel.  84 696 26 15

 

Szczegółowych informacji udziela instruktor organizacyjny prezentacji: Jerzy Wróblewski.