W dniach 20–25 lutego po raz kolejny obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 20–25 lutego po raz kolejny obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach akcji prawnicy pracujący w sądach, prokuraturach, a także funkcjonariusze Policji będą udzielali bezpłatnych porad. Często to policjanci jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym, to ważne zadanie policyjnej służby.

Reklamy

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.
 
Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw rozpoczynają się 20 lutego. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz poinformowanie ich o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia.
 
Dyżury w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem pełnić będą: prawnicy, psychologowie, komornicy, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni oraz policjanci. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, w sobotę w godzinach 10.00-13.00.W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.
 
Na terenie województwa lubelskiego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem mieści się w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” – Lublin, ul. Bernardyńska 5 tel. (81) 534 38 87.
 
Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem telefonu informacyjnego:
– procedura przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie,
– określenie i wskazanie jednostki Policji lub instytucji właściwej do prowadzenia zgłaszanego zdarzenia,
-wskazanie dokumentów niezbędnych do przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i prowadzenia sprawy,
– przedbieg procedury Niebieskiej Karty dotyczącej ofiar przemocy domowej,
– poradnictwo, wsparcie i konsultacje psychologiczne dla ofiar przestępstw.
 
Na terenie Hrubieszowa działa Punkt Interwencji Kryzysowej mieszczący się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 przy ul. Ceglanej 58/1.
 
W punkcie można otrzymać pomoc psychologiczną, pedagogiczną i socjalną, a także raz w tygodniu w każdą środę w godzinach 13:30 – 15:30 w Punkcie dyżuruje Pani prawnik, która bezpłatnie udziela porad prawnych. Szczegółowe informacje można także uzyskać pod nr telefonu Punktu Interwencji Kryzysowej 84-696-37-77 lub na stronie www.pcpr.hrubieszow.info.