W grudniowy dzień

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod nazwą „W grudniowy dzień – Hrubieszów 2009”.

***

ORGANIZATORZY:
HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY
URZĄD MIASTA HRUBIESZOWA
STAROSTWO POWIATOWE W HRUBIESZOWIE

CELE KONKURSU:
– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem,
– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich,
– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,
– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,
– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

WARUNKI KONKURSU:
– konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z powiatu hrubieszowskiego
– komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III, IV – VI i gimnazja,
– prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,
– prace muszą być oprawione w passe – partout,
– każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
– prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

PRZEBIEG KONKURSU :
– termin składana prac upływa dnia 7 grudnia 2009r.
– oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,
– przewidziane są nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej,
– organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,
– o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy około 18 grudnia 2009r.

Wystawa prac eksponowana będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w Hrubieszowskim Domu Kultury.

INFORMACJE ADRESOWE :
Hrubieszowski Dom Kultury
22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7
tel. 084 696 2615

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009