W grudniowy dzień

Hrubieszów

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym organizowanym dla dzieci i młodzieży z powiatu hrubieszowskiego pod nazwą „W grudniowy dzień – Hrubieszów 2010”.

W GRUDNIOWY DZIEŃ – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

ORGANIZATORZY:

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY
przy wsparciu finansowym: URZĘDU MIASTA HRUBIESZOWA I STAROSTWA POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE

CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem,
– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich,
– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,
– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,
– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

WARUNKI KONKURSU:

– konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z powiatu hrubieszowskiego,
– komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III, IV – VI i gimnazja,
– prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,
– prace muszą być oprawione w passe – partout,
– każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
– prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

PRZEBIEG KONKURSU :

– termin składana prac upływa dnia 10 grudnia 2010r.,
– oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,
– przewidziane są nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej,
– organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,
– o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy ok. 18 grudnia 2010r.

Wystawa eksponowana będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w Hrubieszowskim Domu Kultury.

INFORMACJE ADRESOWE:
Hrubieszowski Dom Kultury
22-500 Hrubieszów
ul. 3 Maja 7
tel. 084 696 2615