W grudniowy dzień – zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Zapraszamy dzieci z Hrubieszowa do udziału w tegorocznej edycji miejskiego konkursu plastycznego „W grudniowy dzień”.

Reklamy

Organizatorem konkursu jest Hrubieszowski Dom Kultury przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Hrubieszów.

­

CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem,

– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich,

– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,

– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,

– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

­

WARUNKI KONKURSU:

– konkurs organizowany jest dla dzieci tylko z miasta Hrubieszowa,

– komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III, IV – VI i VII – VIII.

– należy wykonać prace o formacie nie większym niż A3 (orientacja pozioma), prace nie muszą być oprawione w passe partout,

– do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka tzw. klauzula RODO,

– prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,

– każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,

– prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

­

PRZEBIEG KONKURSU:

– termin składana prac wraz z kartą zgłoszenia upływa dnia 3 grudnia 2021r.,

– oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,

– przewidziane są nagrody w każdej grupie wiekowej oraz podziękowania dla opiekunów artystycznych,

– organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,

– o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy w pierwszych dniach roku 2022.

Uwaga!

Kartę zgłoszenia dziecka do konkursu oraz klauzulę zgody RODO nie naklejamy na pracy plastycznej.

­

INFORMACJE ADRESOWE:

Hrubieszowski Dom Kultury

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7

tel. 084 696 2615


Karta zgłoszenia »
Klauzula RODO »

Zobacz też:

Hrubieszów: Książka dla Rodaka – zbiórka dzieł literatury polskiej

Hrubieszów: Książka dla Rodaka – zbiórka dzieł literatury polskiej