W grudniowy dzień – zapraszamy do udziału w miejskim konkursie plastycznym

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do udziału w miejskim konkursie plastycznym „W grudniowy dzień” Hrubieszów 2019.

Reklamy

 

ORGANIZATORZY:

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY przy wsparciu finansowym gminy miejskiej Hrubieszów

 

CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem,

– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich,

– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,

– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,

– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

 

WARUNKI KONKURSU:

– konkurs organizowany jest dla dzieci  tylko z miasta Hrubieszowa

– komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących  kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III  i  IV – VI, VII – VIII

– należy wykonać  prace o formacie nie większym niż A3 (orientacja pozioma) prace nie muszą być oprawione w passe partout,

– do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka  tzw. RODO,

– prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,

– każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy:  imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki , telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela pod  kierunkiem którego praca została wykonana,

– prace niezgodne z regulaminem , zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

– termin składana prac wraz z kartą zgłoszenia upływa dnia 6 grudnia 2018r.

– oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,

– przewidziane są  nagrody  w każdej  grupie wiekowej oraz podziękowania dla opiekunów artystycznych

– organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,

– o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy  w pierwszych dniach Nowego Roku   2019.

 

Uwaga:

Kartę zgłoszenia dziecka do konkursu oraz klauzulę zgody RODO nie naklejamy na pracy plastycznej.

 

INFORMACJE ADRESOWE:

Hrubieszowski Dom Kultury

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7

tel. 084 696 2615

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia >>

Zgoda RODO >>