W grudniowy dzień – zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu dla dzieci i młodzieży

Hrubieszowski Dom Kultury ogłasza doroczny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „W grudniowy dzień”.

Reklamy


ORGANIZATORZY:

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY

przy wsparciu finansowym :

URZĘDU MIASTA HRUBIESZOWA

STAROSTWA POWIATOWEGO W HRUBIESZOWIE

 

CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem ,

– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich ,

– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,

– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,

– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

 

WARUNKI KONKURSU:

–  konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z powiatu hrubieszowskieg0,

–  komisja konkursowa dokona oceny wszystkich pracw następujących  kategoriach wiekowych:przedszkola, klasy I – III, IV – VI i gimnazja,

–  prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji    prac,

–  prace muszą być oprawione w passe – partout,

–  każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne    informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki , telefon oraz imię i nazwiskonauczyciela, pod kierunkiem którego praca  została wykonana,

–  prace niezgodne z regulaminem , zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

– udział w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem  zgody na nieodpłatne opublikowanieimienia i  nazwiska dziecka oraz miejscowości zamieszkania w materiałachpromocyjnych  związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych , a także na ich  wykorzystywanie w  celach  promocyjnych Hrubieszowskiego Domu Kultury.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

–  termin składana prac upływa dnia  6  grudnia 2013r.

–   oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,

–   przewidziane są  nagrody i wyróżnienia w każdej  grupie wiekowej,

–   organizator nie zwraca prac złożonych na konkursoraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania pracbez uiszczenia honorarium,

–   o wynikach i terminie spotkania z laureatami  poinformujemy ok. 20 grudnia 2013r.

 

Wystawa eksponowana będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w Hrubieszowskim Domu Kultury.

 

INFORMACJE ADRESOWE :

Hrubieszowski Dom Kultury

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7    

tel. 084 696 26-15