W grzywie i grzywce wiatr, a w sercu siła

Po raz pierwszy hrubieszowskie stowarzyszenie „Mamy Siebie” zorganizuje zajęcia z hipoterapii i tenisa ziemnego. Jest to możliwe dzięki uzyskanej dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON.

Reklamy

Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży – uczniów szkół specjalnych, z terenu trzech powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego, w wieku 10 – 22 lat, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W zajęciach weźmie udział 12 uczestników, po 6 w każdej z grup. 

Zajęcia z hipoterapii – będą prowadzone 1 raz w tygodniu (w poniedziałki począwszy od 14 października 2013r.) po 2,5 godziny przez okres 8 tygodni. W zajęciach weźmie udział 6 uczestników. Każde dziecko będzie uczestniczyło w 25 minutowej sesji zajęć z hipoterapii. Zajęcia odbywać sie będą w Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Kresowym Szlaku” w Teptiukowie. Zajęcia poprowadzi instruktor hipoterapii. Podczas trwania jednego z zajęć z hipoterapii odbędzie się spotkanie integracyjne z grillem. Każdy uczestnik zajęć otrzyma nagrodę na zakończenie spotkań. 

Zajęcia z tenisa ziemnego dla początkujących – będą prowadzone 1 raz w tygodniu (w soboty, począwszy od 19 października 2013r.) po 2 godziny przez okres 8 tygodni. W zajęciach weźmie udział 6 uczestników. Celem tych zajęć jest zdobycie podstawowych umiejętności technicznych typowych uderzeń w tenisie ziemnym takich jak forehand, backhand, volley, smecz, serwis. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie w godzinach 9.00 – 11.00. Szkolenie poprowadzi instruktor tenisa ziemnego. 

Na zakończenie spotkań każdy uczestnik zajęć otrzyma nagrodę.

Rekrutacja uczestników trwa od 06 października 2013r. do 12 października 2013r.i odbędzie się na podstawie deklaracji, zawierającej pisemną zgodę rodziców /opiekunów oraz podpisanie regulaminu zajęć. Chętne osoby zapraszamy do udziału w zajęciach. udział w projekcie jest bezpłatny.                                           

 

Pliki do pobrania:

deklaracja -> 

regulamin hipoterapia ->

regulamin tenis->