W hrubieszowskim pułku gościł Kazimierz Józef Skrzesiński, autor „Wołyńskiej Brygady Kawalerii – Żelaznej Brygady”

W dniach 14-16 sierpnia 2013r. gościł w koszarach 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego pan płk rez. Kazimierz Józef Skrzesiński, autor „Wołyńskiej Brygady Kawalerii- Żelaznej Brygady”, który zaprezentował środowisku wojskowemu dorobek swojej pracy w postaci jakże bogatego opracowania.

Reklamy

Pozycja książkowa, która ukazała się w 2012r., jest opracowaniem szeroko omawiającym wszelakie aspekty pułków i innych jednostek wchodzących w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

Jej kolejne karty odsłaniają bogate dzieje poszczególnych formacji wojskowych, ich dowódców oraz tematykę związaną z barwami, odznaczeniami i sztandarami. Trzon omawianej WBK stanowiły: 12 Pułk Ułanów Podolskich z Białokrynicy, 19 Pułk Ułanów Wołyńskich z Ostrogu, 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich z Równego, 2 Pułk Strzelców Konnych z Hrubieszowa, 2 Dywizjon Artylerii Konnej z Dubna. Wszystkie wymienione pułki oraz dywizjon WBK w dowód uznania czynów wielkiego męstwa zostały odznaczone Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Warto nadmienić, iż wydawnictwo traktuje również o pozostałych oddziałach Brygady- Pociągu Pancernym Nr 53 („ŚMIAŁY”), 21 Dywizjonie Pancernym z Łucka, 2 Batalionie Czołgów 7 TP i innych służbach.

Autor dogłębnie omawia także uwarunkowania artylerii konnej, sposoby walki ułanów, ich służbę i wyszkolenie, oporządzenie i uzbrojenie kawalerzysty oraz konia.

Ponadto zawarte w publikacji kalendarium oraz rozszerzony opis ważniejszych bitew stoczonych przez Brygadę na całym szlaku bojowym, od bitwy pod Mokrą (01.09.1939r.) po zakończenie działań pod Józefowem (27.09.1939r.), pozwala prześledzić jej bogatą historię.

Książka dostarcza również informacji na temat Ordre de Bataille wraz z obsadą personalną całej Wołyńskiej Brygady Kawalerii na dzień 31.08. 1939r., jak też zawiera życiorysy jej dowódców- gen bryg. Adama Korytkowskiego i gen. bryg. Juliana Filipowicza oraz płk. Kazimierza Halickiego, dowódcy Ośrodka Zapasowego WBK.

Całość dopełniają liczne fotografie i wyciągi z archiwalnych rozkazów z sierpnia 1939r., jak również wykazy strat osobowych oraz wykazy żołnierzy WBK odznaczonych Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.

Opracowanie, prezentując obraz oddziałów wojskowych polskiej kawalerii i innych formacji, skłania do wielu przemyśleń nad minionym czasem i ludźmi go tworzącymi, którzy poprzez swoje życie, wierną służbę i wytrwałą walkę wpisali się już na zawsze w karty historii polskiej wojskowości.

 

Tekst i foto: 2pr