8 grudnia 2023

W Jedynce odkrywają tajemnice przyrody

Od początku roku kalendarzowego 2013 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie realizowane jest zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem „Odkrywamy tajemnice przyrody”.

Reklamy

Przedsięwzięcie to jest finansowane z środków własnych (2 500 zł) oraz dotowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie kwotą 2 500 zł. Koordynatorem działań jest nauczyciel przyrody  pani Dorota Cybula.

W ramach realizacji tego zadania zorganizowano trzy konkursy przyrodnicze i ekologiczne (konkurs dla uczniów kl. 4 pt. „Tajemnice przyrody”; konkurs plastyczny dla kl. 4-6 pt.: „Mamy tylko jedną Ziemię” oraz konkurs wiedzy ekologicznej dla kl. 5-6); w każdym konkursie przyznano nagrody główne i wyróżnienia.

Reklamy

W październiku 2013r. przewidziano zorganizowanie:

– międzyszkolnego festiwalu piosenki ekologicznej;

– wycieczki do Roztoczańskiego Parku Narodowego;

– warsztatów edukacyjnych o zwierzętach egzotycznych.

Przez cały okres realizacji projektu w szkole odbywają się zajęcia w ramach kół przyrodniczych dla uczniów szczególnie zainteresowanych przyrodą. W ramach dofinansowania pracownia przyrodnicza zostanie doposażona pomocami naukowymi na kwotę 1 200 zł.


Info: ZSM nr 1