W krainie uśmiechniętej książki

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

„W krainie uśmiechniętej książki” – pod tym hasłem 19 listopada 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach odbył się Gminny Turniej Czytelniczy dla uczniów klas I – III.

W turnieju udział wzięły 4 trzyosobowe drużyny z następujących szkół podstawowych z terenu gminy Hrubieszów tj. z Husynnego, z Kułakowic Trzecich, z Moniatycz i ze Stefankowic.

Uczestniczące w turnieju drużyny wykazały się dobrą znajomością podanej literatury. Zadania były tak przygotowane, aby uczestnicy mieli możliwość wszechstronnego wykazania się. Wśród zadań znalazły się takie jak: test, układanie puzzli, rozpoznawanie ilustracji, rozpoznanie fragmentów tekstu. Dzieci rysowały, a największą frajdę sprawiła im konkurencja z balonami oraz lepienie postaci z modeliny.

Maksymalna liczba punktów wynosiła 76. Po zaciętej rywalizacji punktacja przedstawiała się następująco:

I miejsce – Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach – 71,5 pkt.

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach – 65 pkt.

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa W Kułakowicach Trzecich – 55 pkt.

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Husynnem – 50 pkt.

Dzieci otrzymały nagrody, a szkoły pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie uczestników podjęto poczęstunkiem. Zarówno poczęstunek, jak i nagrody ufundował GOK Wołajowice.

Konkurs został przygotowany przez pracowników Filii Biblioteki w Stefankowicach i Dziekanowie.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając