W kwartalniku „Karta” ukazał się artykuł dotyczący Piotra Du Chateau

W 76 numerze kwartalnika KARTA ukazał się artykuł autorstwa Małgorzaty Kudosz dotyczący losów Piotra Du Chateau, opatrzony fotografiami przekazanymi do hrubieszowskiego CATL-u przez Jana Kalisza oraz wnuczkę Piotra Du Chateau, mieszkającą obecnie w Anglii – Barbarę Robins.

Reklamy

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej istnieją od 2011 roku, obecnie przy ponad 100 bibliotekach w całej Polsce. Spośród  archiwaliów gromadzonych przez każdą z nich, Ośrodek KARTA wybiera materiały o znaczącej wartości wizualnej i publikuje opowiadaną przez nie opowieść, o regionie lub ludziach z nim związanych.

 

W galerii poniżej:

Fot. 1

Piotr Du Chateau

Na fotografii: Piotr Du Chateau (1876-1953), syn Wiktora, od roku ok. 1913 mieszkaniec Władzina, gmina Uchanie. W 1905 r. wziął udział w manifestacji na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie (pracował tam jako ślusarz w fabryce Hessa), co rozpoczyna ciąg oskarżeń i aresztowań, kończących się pobytem w więzieniu lubelskim, następnie w latach 1907-1908 pobytem na zesłaniu w Solwyczegocku, a od 28 sierpnia 1908 r. pobytem w warszawskim więzieniu śledczym. Wolność Piotr Du Chateau odzyskuje dopiero w kwietniu 1909 r. Wraz z żoną Konstancją oraz trójką dzieci (syn Stefan urodził się w 1808 r. w Solwyczegocku) osiada we Władzinie, gdzie mieszka i prowadzi okazałe gospodarstwo rolne do końca życia. Fotografię udostępniła wnuczka pana Piotra Du Chateau – Barbara Robins. 


Fot. 2

Pierwsza dekada 20 w. Solwyczegock w Rosji. Piotr Du Chateau w sklepie

Fotografia wykonana w Solwyczegocku w Rosji, miejsca zsyłki więźniów politycznych. Przez kilka miesięcy na zesłaniu przebywał tam Piotr Du Chateau (pierwszy od lewej), do którego przyjechała rodzina – żona Konstancja z synem Edwardem, dwuletnią córką, a w 1908 r. w Solwyczegocku urodził się drugi syn – Stefan. W czasie zesłania Piotra Du Chateau, również jako zesłaniec, przebywał Józef Stalin. Do dziś budynek istnieje, nosi nazwę Dom Stalina. Fotografię udostępniła wnuczka pana Piotra Du Chateau – Barbara Robins.


Fot. 3

Pierwsza dekada 20 w. Solwyczegock w Rosji. Zesłańcy

Fotografia przedstawia zesłańców politycznych przebywających w Solwyczegocku w Rosji, wykonana prawdopodobnie w latach 1905-1910. Fotografię udostępnił Jan Kalisz.

 

Opracowanie: MBP Hrubieszów