W nowej ROLI

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Reklamy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza rolników i ich domowników do udziału w szkoleniach w ramach Projektu „W nowej ROLI”. Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez rolników i ich domowników oraz podjęcie zatrudnienia w nowych zawodach na lokalnym rynku pracy.

***

Uczestnikami Projektu mogą być rolnicy i ich domownicy, którzy spełniają poniższe kryteria:
– są ubezpieczeni w KRUS (w ramach przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników),
– są mieszkańcami powiatów: lubelskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, świdnickiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego i zamieszkują w gminie wiejskiej i miejsko – wiejskiej oraz mieście do 25 tys. mieszkańców,
– wykonują działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej z własnej inicjatywy,
– poprzez udział w szkoleniu i usługach doradczych, chcą zdobyć nowy zawód i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy poza sektorem rolniczym.

W ramach Projektu oferujemy następujące szkolenia:
– „Kadry i płace z elementami przedsiębiorczości” – 160 godz.,
– „Kierowca operator wózka jezdniowego” – 80 godz.,
– „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, komputera i programów magazynowych” – 180 godz.

Uczestnicy Projektu otrzymają: materiały szkoleniowe i promocyjne, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, refundację kosztów opieki nad osobą zależną /dzieckiem/, poczęstunek, ubezpieczenie NW, zaświadczenie ukończenia kursu i certyfikat udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do punktu rekrutacyjnego w Hrubieszowie:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie
Plac Wolności 15, 22 – 500 Hrubieszów
tel./fax: 084 696 54 77
www.fundacja.lublin.pl

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009