W ostatnim roku na Sławęcinie…

W okresie 05.03.2014 do 31.01.2015 odbyły się dwa Zebrania Ogólne Mieszkańców oraz osiem posiedzeń Zarządu. Zgłoszono wnioski na 2015 rok, zarówno do budżetu miasta jak i powiatu. Były to działania standardowe, które realizuje każdy Zarząd Osiedla, natomiast nasz zarząd w swoich działaniach poszedł jednak nieco dalej, starając się uaktywnić mieszkańców do pracy na rzecz własnego osiedla.

Reklamy

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Nr 5 „Sławęcin”

za okres 05.03.2014 do 31.01.2015


W wyniku wyodrębnienia z Samorządu Osiedla ”Sławęcin” dwóch oddzielnych samorządów, w dniu 15 marca 2014 roku został wybrany Zarząd Osiedla ”Sławęcin” w następującym składzie:

  1. Bojarczuk Józef – Przewodniczący

  2. Hawryluk Janusz – Zastępca Przewodniczącego

  3. Ciesielczuk Marcin – Członek Zarządu

  4. Lebiedowicz Marcin – Członek Zarządu

  5. Borek Elżbieta – Członek Zarządu


W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Zebrania Ogólne Mieszkańców oraz osiem posiedzeń Zarządu. Zgłoszono wnioski na 2015 rok, zarówno do budżetu miasta jak i powiatu. Były to działania standardowe, które realizuje każdy Zarząd Osiedla, natomiast nasz zarząd w swoich działaniach poszedł jednak nieco dalej, starając się uaktywnić mieszkańców do pracy na rzecz własnego osiedla.

W kwietniu 2014 roku zrealizowano modernizację boiska osiedlowego a w pracach porządkowych i remontowych uczestniczyła młodzież oraz członkowie Zarządu Osiedla. Na remont boiska do koszykówki miasto przeznaczyło 6 tysięcy złoty a pozostałe środki finansowe pozyskano w drodze sponsoringu.

Boisko zyskało całkowicie inny wygląd, przybyło ławek, ustawiono dodatkowo 6 śmietniczek, zbudowano boisko do siatkówki plażowej. W tym celu środki samorządowe w wysokości 800 złoty przeznaczono na zakup piasku a wykopy nieodpłatnie wykonała miejscowa firma. Utrzymanie boiska (koszenie, sprzątanie) realizowane było w 80% we własnym zakresie, natomiast utrzymanie placu zabaw było w 100% społeczne.

8 czerwca 2014 roku na boisku osiedlowym zorganizowano spotkanie integracyjne młodzieży i mieszkańców. Były gry, zabawy, muzyka, pieczenie kiełbasek, napoje chłodzące i słodycze. Impreza w całości była sponsorowana przez 3 mieszkańców naszego osiedla. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście: Radni i władze Samorządowe miasta.

Kontynuowano przy współudziale MSD utwardzenie dróg gruntowych miejskich oraz całkowicie we własnym zakresie dróg gruntowych powiatowych. Pewne materiały do ich utwardzenia pozyskano a na inne zgromadzono środki do ich zakupu. Transport materiałów zorganizowano we własnym zakresie, mobilizując w tym celu rolników ze Sławęcina jak i okolic. Udało się połączyć ulicę Lipice z Nowosiółkami.

Jesienią 2014 roku z obrębie przedszkola, na wniosek zarządu osiedla Miejska Służba Drogowa wybudowała parking, natomiast remont nawierzchni drogi został sfinansowany w drodze sponsoringu. Na ten cel pozyskano 5000 złoty.

Reasumując głównym celem działań Zarządu Osiedla było uaktywnienie lokalnego społeczeństwa do prac na rzecz własnego osiedla, gdzie uzyskano spore postępy. W obecnej chwili nasza społeczność jest najbardziej zaawansowaną formą społeczeństwa obywatelskiego w mieście. Ustępujący Zarząd osiedla składa wszystkim podziękowania za owocną roczną współpracę.

 


Z poważaniem:

Za Zarząd Osiedla

Przewodniczący Zarządu

Józef Bojarczuk