W rocznicę Unii Lubelskiej – wystawa w HDK

Zapraszamy do oglądania wystawy pocztówek ze zbiorów Jana Kalisza, przygotowanej z okazji rocznicy Unii Lubelskiej.

Reklamy

 

Ze zbiorów  Pana Jana Kalisza

450. rocznica „Unii Lubelskiej‘’ jest okazją, aby zaprezentować Państwu szereg pocztówek z różnego okresu (od 1909 roku do lat 60 XX wieku) ukazujących obiekty historyczne, zabytki, jak i piękno naszego miasta wojewódzkiego.

Unia Lubelska (1569) była ważnym momentem w tej części Europy, sankcjonowała wcześniejsze pakty, w tym Unię Horodelską. Przyczyniła się do dalszej ścisłej współpracy przy różnorodności administracji, kultury, języka, religii, na polu militarnym, kulturalnym.

Okres zaborów zniweczył wysiłek pokoleń, był to koniec jednego, jeśli nie jedynego z największych potęg ówczesnej Europy. Ksiądz Stanisław Staszic, mając na uwadze powyższe fakty, postanowił na początku XIX wieku uczcić to wielkie wydarzenie, jakim była Unia Lubelska. 

W roku 1823 uzyskał zgodę u władz carskich na wystawienie pomnika. Pomnik odlany z żelaza z hut kieleckich odsłonięto uroczyście 26 VIII 1826 r. Przedstawia symboliczne porozumienie między Polską, a Litwą. Projektantem był profesor Paweł Maliński. Pomnik usytuowano w centrum ówczesnego Lublina, dziś zwanego od pomnika Placem Litewskim. Jest symbolem miasta i przypomina o wielokulturowej i wieloreligijnej  historii Lublina, i Rzeczypospolitej obojga narodów.

Na wystawie należałoby zwrócić uwagę na pięć pocztówek, obrazujących powyżej opisany obiekt. Są to oryginalne pocztówki Pomnika Unii Lubelskiej z lat: 1909, 1913, 1915, 1916 i z 1965 roku.

Wystawę można oglądać w byłej kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury .

 

(fot. HDK)