W sieci jestem bezpieczny – warsztaty dla klas I i II w Gimnazjum nr 3

W dniu 26.09.2012 r., w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w Gimnazjum nr 3 zostały zorganizowane przez pedagoga szkolnego dwugodzinne warsztaty dla klas I i II pod tytułem „W sieci jestem bezpieczny” dotyczące cyberprzemocy z użyciem mediów elektronicznych.

Reklamy

Warsztaty zostały poprowadzone przez specjalistę p. R. Turskiego.

Celem zajęć było przyswojenie i pogłębienie przez uczniów praktycznej wiedzy z zakresu bezpiecznego korzysta z Internetu i bezpieczeństwa na portalach społecznościowych. „Facebook i Nasza klasa” oraz zostali uwrażliwieni na specyfikę problemu cyberprzemocy w sieci. Uczniowie uświadomili sobie jak wielkie niebezpieczeństwem dla nich jest przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych.. Głównym priorytetem tych zajęć było zachęcanie młodych ludzi do bezpiecznego używania Internetu oraz innych technologii nowoczesnych oraz promowania zdrowego i aktywnego stylu życiu bez komputera.

Reklamy

 

Agnieszka Kwiatkowska (Gimnazjum nr 3)