W sparwie Internetu c. d.

Kolejna odpowiedź na moje pytanie dotyczące popularyzacji, zwiększenia możliwości korzystania z Internetu i obniżenia jego kosztów.

Reklamy

b>KWW Odpowiedzialny Samorząd

Doceniając znaczenie internetu jako narzędzia szybkiego zdobywania informacji oraz łatwego komunikowania się, zwracamy uwagę, że organy samorządu nie mają możliwości bezpośredniego wpływu na wysokość cen, dyktowanych przez jego dostawców. Niższe ceny oraz wyższą jakość usług wymusi tylko pojawienie się konkurencji na tym rynku.

Rola jaką może odegrać samorząd sprowadza się do stworzenia systemu zachęt dla przedsiębiorców /m.in. ulg w podatkach lokalnych, pomocy w znalezieniu odpowiedniego miejsca do prowadzenia takiej działalności/, którzy zainwestują w tę branżę i będą dostarczać do naszych domów internet, np. drogą radiową. Wymusi to u lokalnych potentatów obniżkę jego cen.

Samorząd może natomiast pomóc w upowszechnieniu bezpłatnego dostępu do internetu przeznaczając odpowiednie środki finansowe na tworzenie w szkołach centrów multimedialnych oraz zakup dodatkowych komputerów dla tych szkół, w których, jak np. w Zespole Szkół Nr 1, takie centra już działają,. Należy także wyasygnować pieniądze na zatrudnienie osób, które takie centra będą prowadzić. Pozwoli to wyeliminować sytuacje,
w której młodzież nie ma w szkole dostępu do internetu po godzinie 15-tej, ponieważ organ prowadzący szkołę nie przewidział w swoim budżecie kilkuset złotych miesięcznie na ten cel.

KWW Odpowiedzialny Samorząd