W sprawie bezrobocia

Jak, w przypadku wygranej, zamierzają Państwo zwalczać bezrobocie w naszym mieście? – oto jakie pytanie zadaliśmy komitetom wyborczym. Przedstawiamy propozycje rozwiązania konkretnych problemów dotyczących naszego miasta, które w odpowiedzi na nasze zapytanie przesłali nam kandydaci do samorządów.

Reklamy

Cytujemy jedynie te komitety, które zgłosiły chęć współpracy z lubiehrubie w okresie przedwyborczym.

Jeżeli którykolwiek inny komitet pragnie się dołączyć do omawianych przez nas spraw – zapraszamy.

Reklamy

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

„W programie Lewicy i Demokratów za najważniejsze działania, które mogą przynieść pozytywne zjawiska na hrubieszowskim rynku pracy uważamy przede wszystkim przedsięwzięcia na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, tj.:

1). obniżenie już od 2007 roku podatków od nieruchomości, które należą do jednych z najwyższych w regionie,

2). zwolnienia z podatków przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,

3). wsparcie lokalnej przedsiębiorczości takimi instrumentami jak promocja lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz promocja ofert inwestycyjnych m.in. poprzez powrót do inicjatywy organizacji Hrubieszowskich Targów Pogranicza, tworzenie infrastruktury służącej podejmowaniu inicjatyw gospodarczych, usprawnienie obsługi
przedsiębiorców w zakresie przypisanym samorządowi miejskiemu oraz tworzenie zachęt do podejmowania się działalności gospodarczej przez ludzi młodych,

4). wspieranie inicjatywami samorządowymi przedsięwzięć wzbogacających usługi turystyczne i agroturystyczne m.in. zbudowanie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z naturalnych warunków jakie dają nam rzeki Bug i Huczwa oraz położenie miasta na granicy Unii Europejskiej i Ukrainy,

5). wyzwolenie miejscowych zdolności wykonawczych do obsługi inwestycji lokalnych.”

Kandydaci do Samorządu z ramienia tego Komitetu >>

KWW Odpowiedzialny Samorząd

„Nie wymyślono jeszcze lepszego sposobu zwalczania bezrobocia, niż tworzenie warunków wzrostu gospodarczego oraz pobudzanie szeroko pojętej aktywności gospodarczej.

Dlatego zamierzamy :

1. Stworzyć zachęty dla inwestorów zewnętrznych, by chcieli w Hrubieszowie lokować swoje zakłady produkcyjne i usługowe.

2. Pomagać rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków z funduszy UE, aby mogli zwiększać skalę swojej działalności.

3. Pozyskiwać środki finansowe na inwestycje drogowe i komunalne, poprawi to warunki życia mieszkańców i da zatrudnienie lokalnym przedsiębiorcom oraz powiększy liczbę miejsc pracy.

4. Nawiążemy ścisłą współpracę z najbliższymi miastami Ukrainy, aby zapewnić rynek zbytu dla naszych producentów i handlowców

5. Zintensyfikujemy pozyskiwanie środków z Funduszu Pracy na staże absolwenckie, pomoc dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą, szkolenia bezrobotnych oraz prace interwencyjne i roboty publiczne

6. Stworzymy w Powiatowym Urzędzie Pracy system informacji wolnych miejscach pracy w poszczególnych zawodach na terenie regionu i kraju, a także system pozyskiwania i wykorzystywania sprawdzonych i bezpiecznych ofert pracy za granicą.”

Program wyborczy i kandydaci Komitetu >>