W Staszicu 7. stypendystów Marszałka Województwa Lubelskiego

Kolejne stypendia dla najzdolniejszych uczniów rozdane. Odebrało je 427 osób. To już piąta edycja programu. Na uroczystym wręczeniu stypendiów pojawili się marszałkowie województwa Krzysztof Hetman i Krzysztof Grabczuk.

Reklamy

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 24 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestniczyli w nim najzdolniejsi uczniowie z województwa lubelskiego oraz ich opiekunowie, dyrektorzy i rodzice. Nasi stypendyści reprezentowali szkołę w Lublinie wraz z p. Dyrektor Alicją Borkowską.

Zdobyć to stypendium wcale nie jest tak łatwo. Trzeba się wykazać odpowiednią średnią, udziałem
w olimpiadach i mieć doskonałe wyniki w nauce. Cieszy to, że w dobie globalizacji znajdują się osoby, które chcą więcej przeczytać i dowiedzieć się więcej niż ich rówieśnicy

 

Spośród wyróżnionych uczniów aż siedmiu, to uczniowie Staszica:

Piotr Donoch,

Marta Gałan,

Kopczyński Oktawian,

Tomasz Kurowski,

Dorota Kwiatkowska,

Kaja Kwiatkowska,

Marta Kwiatkowska

 

Stypendia  przyznawane są w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych na lata 2010-2013″, jest to projekt systemowym realizowany przez Województwo Lubelskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pieniądze trafiają do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Chodzi głównie o uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki i mają utrudniony dostęp do wiedzy. Uczniowie mogą przeznaczyć pieniądze na  książki, wyjazdy edukacyjne, sprzęt komputerowy i pomoce które bezpośrednio przyczyniają się do lepszego dostępu do wiedzy.

 

Info i fot. ZS nr 2 w Hrubieszowie