W ZS nr 1 dbają o bezpieczeństwo

Pan Paweł Szlendak – specjalista ds. odszkodowań gościł w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Oto, jakie informacje z tego spotkania zapamiętał uczeń tejże szkoły:

Reklamy

Każdy kierujący powinien być ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń OC, lecz nie każdy wie, że to on bierze pełną odpowiedzialność finansową za skutki wypadku, który spowodował. Większość ludzi podczas wypadku nie chce skorzystać z tych usług i obchodzi się bez udziału ubezpieczyciela. Jeżeli zajdzie do tego typu zdarzenia ubezpieczyciel wypłaca jak najniższe odszkodowania niż wynikałoby to z okoliczności danego zdarzenia. Jest to spowodowane często niewiedzą.

 

Gdy będzie miał miejsce wypadek, ważne jest by zebrać jak największą dokumentacjęze zdarzenia (najlepiej zacząć zaraz po zdarzeniu). Najlepiej też wezwać odpowiednie służby.

Reklamy

 W przypadku, gdy wezwana została policja wystarczy wymienić się numerami polis.

Natomiast w przypadku, gdy nie wezwiemy policji należy spisać oświadczenie lub wypełnić formularz wypadkowy. 

W takim oświadczeniu lub formularzu powinny się znajdować się: oświadczenie sprawcy z jasnym stwierdzeniem o tym, że to właśnie on spowodował wypadek, opis przebiegu zdarzenia, dzień, godzina oraz miejsce zdarzenia, pełne dane sprawcy wypadku spisane z dowodu osobistego i rejestracyjnego, prawa jazdy, a także polisy OC.

W przypadku, gdy nie jesteśmy ranni, nie czujemy bólu i tak warto zgłosić się na pogotowie. Najczęściej ból odczuwamy następnego dnia po wypadku. Często na pogotowiu ofiara wypadku otrzymuje zalecenie, aby przez kilka dni nosić kołnierz ortopedyczny.                                        

Terminy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynoszą:

  • 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenia przedawniają się z upływem dziesięciu lat od dnia zdarzenia.
  • 10 lat w przypadku przestępstwa (m.in. wtedy, gdy rozstrój zdrowia powoduje niezdolność do pracy powyżej dni 7) od dnia jego popełnienia.  

Przekroczenie powyższych terminów w praktyce uniemożliwia uzyskanie odszkodowania.

Często podawany przez zakład ubezpieczeń termin 30-dniowy na składanie odwołania od decyzji jest jedynie terminem instrukcyjnym niemającym żadnej podstawy prawnej. Nie jest on, zatem wiążący dla poszkodowanego, jego zaś przekroczenie nie przekreśla możliwości wniesienia odwołania.

W przypadku doznania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia naprawienie szkody odnosi się tylko do poszkodowanego, zaś zakres roszczeń zależy od skutków wypadku.

Poszkodowany może żądać::

  • Zwrotu wartości przedmiotów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku wypadku;
  • Zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem;
  • Zwrotu utraconych dochodów i korzyści;
  • Renty wyrównawczej;
  • Stosownego zadośćuczynienia, tj. rekompensaty finansowej za krzywdę, jaka go spotkała.

W przypadku zgonu poszkodowanego roszczenia odszkodowawcze mogą dotyczyć zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu.  

Młodzież, która brała udział w spotkaniu 14 marca, dowiedziała się, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku oraz o konsekwencjach niewłaściwego zachowania się na drodze.

Spotkanie dla klas: III a i IIIt4d zorganizowała p. Monika Jabłońska ze Środowiskowego Hufca Pracy w Chełmie – Oddział w Hrubieszowie.

Serdecznie dziękujemy p. Pawłowi za przekazanie istotnych dla kierowcy informacji.

 

Daniel Buchowiecki / Mateusz Zawadzki – III T4d

 fot: ZS1