Walne zebranie członków Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie

Na podstawie § 22 ustęp 1 i 2 statutu, Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie zwołuje na dzień 8 stycznia 2018 roku walne zebranie członków stowarzyszenia.

Reklamy

 

Zebranie odbędzie się harcówce ZHP przy ul. 3-go Maja 10 w Hrubieszowie. Początek o godz. 18.00.

Jednocześnie na podstawie § 23 statutu wyznaczony został drugi termin zebrania na godz. 18.30 tego samego dnia i w tym samym miejscu.