Walne zebranie członków Stowarzyszenia „Staszic”

Zarząd Stowarzyszenia „Staszic” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 lutego (środa) 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 3 Maja 1 – aula szkolna Zespołu Szkół nr 2.

Reklamy

 

Początek zebrania o godz. 16.00 (drugi termin zebrania – 16.15).

 

Proponowany porządek zebrania:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Wybór komisji uchwał i wniosków.

4. Sprawozdanie Zarządu: działalność merytoryczna, działalność finansowa.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

7. Propozycje planu pracy Stowarzyszenia na przyszły rok.

8. Podziękowania.

9. Dyskusja i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

11. Zaproszenie na poczęstunek.