Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MKS UNIA

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „UNIA” w Hrubieszowie informuje, że w dniu 08.12.2009 r. (wtorek) o godz. 17.00 (I termin) lub o godz. 17.15 (II termin) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MKS „UNIA”.

***

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego MKS „UNIA”.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Powołanie protokolanta zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
5. Wybór komisji roboczych:
– mandatowej
– uchwał i wniosków
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej – stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Sprawozdanie za okres kadencji Zarządu.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja
10. Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
11. Zakończenie obrad.

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

***

Opracował: Józek

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009