Walne Zgromadzenie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Podgórze”

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Podgórze” w Hrubieszowie, zwołuje na dzień 6 września 2020 r. Ogólne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków
Spółki.

Reklamy

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Podgórze” w Hrubieszowie, działając na podstawie par. 15 ust2 pkt. 14 Statutu Spółki – zwołuje na dzień 6 września 2020 r. (niedziela), na godz. 13.00 w pierwszym terminie – Ogólne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków
Spółki.

Zebranie odbędzie się w restauracji „Staropolska”.

Reklamy

Uczestników zebrania obowiązują maseczki.