W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie przeprowadzono warsztaty dziennikarskie.

Reklamy

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020, w myśl hasła przewodniego tegorocznych obchodów: „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań”, rozpoczęto w hrubieszowskiej Jedynce od warsztatów dziennikarskich.

W zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez dziennikarza, pana Andrzeja Winiszewskiego, uczestniczyli uczniowie zainteresowani dziennikarstwem, w tym członkowie Zespołu Redakcyjnego gazetki szkolnej „Jedyneczka”.

Reklamy

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca dziennikarza i reportera. Uczyli się, jak sporządzić notatkę, wywiad, sondę, jak przeprowadzić konferencję prasową. Nagrywali swoje wypowiedzi i analizowali nagrania. Doskonalili pamięć, koncentrację uwagi i aktywne słuchanie, które są niezbędne w pracy dziennikarza, poprzez ciekawe zadania i ćwiczenia.

Przeprowadzenie trzygodzinnych warsztatów dziennikarskich było możliwe dzięki wygraniu konkursu zespołowego „Między marzeniem a planem” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania.

Warsztaty dziennikarskie pogłębiły zainteresowania i pasje dziennikarskie uczniów i zapewne na długo pozostaną w ich pamięci.


info i fot. SP nr 1