Warsztaty graffiti w Dwójce

W piątek 17 października 2014 roku, w ramach lekcji plastyki oraz zajęć artystycznych, wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie, odbyły się warsztaty graffitti i street artu.

Reklamy

 

Zajęcia prowadzili uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie – Marek Bajan oraz Tomek Błaszczyński, którzy od dawna interesują się tą formą sztuki oraz uprawiają ją na co dzień.

Prowadzący przybliżyli uczniom korzenie, historię oraz najbardziej znanych artystów tej dziedziny, a także podzielili się umiejętnościami tworzenia ciekawych interpretacji osobowościowych, różnorodności form przedstawiania zjawisk, wydarzeń i własnychpostaci w formie graffitti.

Prace wykonywali uczniowie klasy V „A” i V „B” szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy III „B” gimnazjum. W tworzeniu projektów wykorzystano różnorodne środki artystyczne, takie jak wizualizacja szkice, gama barwna oraz kreska.

Podczas zajęć uczniowie projektowali i tworzyli własnoręcznie podpisy osobiste, które prezentowane były w formie pseudo-murali kartonowych na ścianach pracowni.

Dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu w powstawanie malowideł, wiedza na temat przewodni ma szansę zagościć na długo w pamięci uczestników warsztatów.

Ten ciekawy sposób przekazania wiedzy uczniom na temat street artu rozwija także świadomość, że graffiti wykonane na ścianie w przestrzeni publicznej zwiększa długotrwały efekt edukacyjny i poznawczy. Uprawianie sztuki w miejscach pozornie nieadekwatnych, takich jak na przykład fragment zniszczonego muru, daje dodatkowe możliwości edukacyjne i poprawia walory estetyczne przestrzeni publicznej.

Duży nacisk podczas warsztatów kładziony był także na zasady legalnego malowania graffiti, aby nie były niszczone zabytki, obiekty sakralne czy odnowione elewacje. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy poznali podstawy dobrych postaw obywatelskich, dbania o swoje najbliższe środowisko, poszanowania mienia społecznego, a także uczyli się zasad pracy zespołowej.

Główne cel tych zajęć to jednak twórczość przyjazna dla ludzi oraz wyrażanie siebie w miłej dla oka przestrzeni życiowej. Projekty natomiast muszą nieść ze sobą pewien przekaz emocjonalny, być symboliczną formą komunikacji, spełniać określone funkcje, a czasem po prostu dobrze wyglądać.

Dziękujemy serdecznie młodym instruktorom za zaangażowanie i ciekawy sposób prowadzenia zajęć!

 

Uczestnicy zajęć:

uczniowie klasy V „A” i V „B” szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy III „B” gimnazjum

ZSM nr 2 w Hrubieszowie


Organizator zajęć:

nauczycielka plastyki i zajęć artystycznych – Agnieszka Ślażyńskainfo i fot. ZSM nr 2