Warsztaty metodyczne

W dniach 14 – 15 grudnia odbyły się warsztaty metodyczne przeprowadzone przez Centrum Szkoleniowe KLANZA, pod nazwą „Ja tutaj rządzę – Agresja”.

Reklamy

Programem warsztatów było nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją. Warsztaty były kontynuacją wcześniejszych działań realizowanych w ramach programu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, prowadzonego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie, który swym patronatem objął Starosta Hrubieszowski i Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”.

W warsztatach uczestniczyło 25 osób – pracowników różnych instytucji powiatu, pracujących z młodzieżą i w środowiskach zagrożonych patologią społeczną. Byli to m. in. bibliotekarze, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy placówek oświatowych, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji i straży miejskiej.

Reklamy

Warsztaty stanowią podsumowanie rocznych działań Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie realizowanych w ramach rządowego programu RAZEM BEZPIECZNIEJ.

tekst i foto
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>