Warsztaty w Jedynce na temat zagrożenia cyberprzemocą

W dniach 14-15.01.2013r. na terenie ZSM Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się warsztaty edukacyjne, w których wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zainteresowani rodzice i nauczyciele.

Reklamy

Zajęcia w formie warsztatowej, dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz zagrożeń związanych z cyberprzemocą, prowadził pan Robert Turski z firmy szkoleniowej „Sofokles”.

Uczniowie z  klas, w których realizowane były zajęcia, wzięli udział w trwających dwie godziny warsztatach, podczas których zapoznali się z zagrożeniami, jakich mogą doświadczyć ze strony Interentu, komunikatorów oraz niewłaściwie do wieku dobranych gier komputerowych. Prowadzący zajęcia, poprzez specjalny dobór ćwiczeń, dokonał diagnozy problematyki związanej z omawianym zagadnieniem na poziomie każdej z klas a następnie przedstawił swoje spostrzeżenia rodzicom oraz nauczycielom, zgromadzonym na warsztatach, podsumowujących pierwszy i drugi dzień szkoleń dla uczniów.

Dużym zainteresowaniem ze strony dorosłych uczestników warsztatów, cieszyła się prezentacja stron internetowych zawierających szkodliwe treści a także gier komputerowych, w które nie powinny grać dzieci i młodzież. Prowadzący zajęcia pan Robert Turski, polecił rodzicom i nauczycielom ciekawa literaturę, związaną z zagadnieniem cyberprzemocy.

Warsztaty, zrealizowane we współpracy z Gminą Miejską Hrubieszów, wniosły wiele ciekawych treści profilaktycznych oraz podniosły świadomość uczniów, rodziców i nauczycieli związaną ze zjawiskiem cyberprzemocy- która jest nowym, niebezpiecznym obliczem przemocy rówieśniczej.

 

Info i foto: ZSM nr 1