Wczorajsze decyzje zarządu MKS „Unia” Hrubieszów

Uprzejmie informuję, że na wczorajszym posiedzeniu zarządu MKS „Unia” zapadły m.in. następujące decyzje:

Reklamy

Redakcja
LubieHrubie.pl


Uprzejmie informuję, że na wczorajszym posiedzeniu zarządu MKS „Unia” zapadły m.in. następujące decyzje:

Reklamy

1. Zarząd rozpatrzył rezygnację Mariana Cisły z funkcji trenera zespołu seniorów piłki nożnej

    oraz zapoznał się z jego ofertą powrotu do obowiązków trenera na okres do 31 grudnia

    2012 r. na warunkach umowy zlecenia i kosztach całkowitych zatrudnienia na

    dotychczasowym poziomie. Kierując się prośbami zawodników i kibiców, trwającym

    sezonem rozgrywkowym oraz wynikami osiąganymi przez zespół pod kierunkiem W/w

    szkoleniowca, zarząd zdecydował o kontynuowaniu współpracy z trenerem Cisło, zgodnie

    z jego wolą, tj. do końca br.

2. Zarząd zapoznał się także z moją rezygnacjż z funkcji prezesa zarządu klubu i zdecydował

    o jej rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Klubu, bowiem zgodnie z

    nowym statutem MKS „Unia”, prezesa zarządu klubu wybiera Walne Zebranie Członków i

    tylko Walne Zebranie może przyjąć rezygnację z tej funkcji.

          Osobiście uważam, że na chwilę obecną nie ubył żaden z powodów, które skłoniły mnie do podjęcia decyzji o rezygnacji z funkcji prezesa, a ponadto ciągle aktualna pozostaje też moja deklaracja, złożona w momencie jej obejmowania, że przyjmuję ją na czas konieczny do uporządkowania niektórych spraw w klubie i przygotowania go do samodzielnego funkcjonowania.

          Większość z tych spraw została moim zdaniem załatwiona. Mi.in.

–  uporządkowane zostały w sądzie sprawy rejestracyjne klubu,

–  klub ma nowy, odpowiadający obecnym czasom statut,

–  klub uzyskał status organizacji pożytku publicznego oraz możliwość działalności odpłatnej  

   i prowadzenia działalności gospodarczej,

–  rozdzielona została działalność HOSiR i klubu, obecnie działalnością sportową prowadzoną 

   przez sekcje sportowe klubu (szkolenie, współzawodnictwo, itd.) zajmuje się wyłącznie

   klub,

–  dziś klub ma już własną łączność telefoniczną i własną stronę internetową, internetowy (bez

   żadnych kosztów za prowadzenie rachunku i obsługę operacji) system obsługi bankowej z

   opcją rachunku oszczędnościowego, wyposażony został w laptop, urządzenie drukująco-

   kopiujące i projektor z ekranem oraz przygotowuje się do samodzielnej obsługi

   administracyjnej od 2013 r.

–  po rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 zespół seniorów piłki nożnej z 13 pkt.

   zajmował 12 miejsce w tabeli Zamojskiej Klasy Okręgowej i był zagrożony realnym  

   spadkiem do Klasy A. W połowie stycznia br. zespołu tego fizycznie praktycznie nie było.

   Aktualnie zespół ten udowadnia, że jest w stanie wygrać z najlepszymi w swojej lidze i 

   daje dobrą perspektywę na przyszłość.

          Mogę więc z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że załatwione zostały najważniejsze dla klubu sprawy (oczywiście nie wszystkie, bo tak nigdy nie będzie), które tworzą podstawy do samodzielnej jego działalności. Oznacza to, że moje zadanie, z powodu którego do klubu wróciłem, zostało w dużym stopniu zrealizowane i dalsza moja obecność na funkcji prezesa nie jest już konieczna.

          Przy okazji informuję, odpowiadając niejako na zainteresowanie internautów, że w 2012 r. na potrzeby organizacji działalności klubu oraz finansowanie sportów uprawianych w sekcjach klubu, oprócz środków z budżetu miasta, pozyskano ponad 90 tysł. zł., m.in. od Lubelskiej Unii Sportu, Rady Wojewódzkiej LZS, Urzędu Marszałkowskiego, od sponsorów oraz członków i zawodników klubu.

 

Zdzisław Kosakowski

Prezes Zarządu MKS „Unia” Hrubieszów

 

Hrubieszów, dnia 05 września 2012 r.