8 grudnia 2023

Wesprzyj akcję wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

Akcję poparło już ponad 125 tys. osób. Jednomandatowe Okręgi Wyborcze takie jak w Wielkiej Brytanii to najstarszy, najprostszy i sprawdzony w ponad dwustuletniej praktyce system wyborczy. Publiczne liczenie głosów i brak komisji wyborczych eliminuje możliwości do oszustw i „cudów nad urną”.

Reklamy

  • Dlaczego w Polsce nie możemy wybierać posłów jak w Wielkiej Brytanii, gdzie z jednego okręgu wybiera się tylko jednego posła: tego, kto uzyskał najwięcej głosów poparcia?
  • Dlaczego w Polsce musimy głosować na listy partyjne, na ludzi, których znają tylko szefowie partii?
  • Dlaczego w Polsce obywatele są pozbawieni biernego prawa wyborczego, bo nie mogą sami kandydować?
  • Dlaczego w Wielkiej Brytanii nie ma żadnych Komitetów Wyborczych, kandydaci mogą zgłaszać się sami i nie ma potrzeby zbierania żadnych podpisów wyborczych?

 

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze takie jak w Wielkiej Brytanii to najstarszy, najprostszy i sprawdzony w ponad dwustuletniej praktyce system wyborczy. Publiczne liczenie głosów i brak komisji wyborczych eliminuje możliwości do oszustw i „cudów nad urną”. Wybierani są ludzie znani wyborcom z dobrej strony. Są przed wyborcami odpowiedzialni, bo ci łatwo mogą ich odwołać. O tym kto zostanie posłem decydują obywatele a nie wodzowie partii!

Taki system wyborczy prowadzi do powstania silnego rządu, mającego autentyczne poparcie obywateli. Wyborcy kontrolują rząd, a rząd musi prowadzić politykę, która odpowiada ich oczekiwaniom.

Reklamy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze to silne państwo, wewnętrznie i zewnętrze. Ordynacja proporcjonalna to państwo słabe, które nie potrafi wywiązać się ze swoich obowiązków, ani na wewnątrz, ani na zewnątrz. To wieczne podziały, skandale i kłótnie.


Więcej o akcji na…

http://zmieleni.pl/