Wielkanoc inspiracja dziecięcej twórczości

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dnia 30 marca w Klubie Garnizonowym w Hrubieszowie został zamknięty termin składania projektu karty – pocztówki, prezentującej polskie zwyczaje i tradycje ludowe oraz symbole związane z okresem Świat Wielkanocnych.

Konkurs był adresowany do dziecięcych zespołów plastycznych w domach, ośrodkach kultury oraz przedszkolach i szkołach.

Obejmował następujące kategorie :
I grupa – O – III klasa;
II grupa – IV – VI klasa;
III grupa – I – III klasa gimnazjum.

Każdy uczestnik mógł nadesłać 1 lub 2 prace o wymiarach 13 x 19, wykonane dowolna techniką, umożliwiającą ekspozycję w antyramach.
Łącznie złożono 26 prac w tym 21 ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Hrubieszowie oraz 5 prac uczestników zajęć koła plastycznego KG.

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów po wnikliwym obejrzeniu prac dokonała oceny. Nagrodę Kierownika Klubu otrzymała Kaja Pietraszak, lat 8 ze Szkoły Podst. Nr 2 w Hrubieszowie. Wyróżnienia otrzymali również uczennice Szkoły Podst. Nr 2 w Hrubieszowie: Momot Zuzanna, lat 7 , Klaudia Lipnicka, lat 9, Kamila Kozielewicz, lat 10. Ponadto 16 prac zostało wysłanych na szczebel ŚOW do Lublińca.

***

Dnia 6 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy w Lublińcu. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami za udział.
Wszystkie prace przeszły na własność organizatorów.

Uczestnikom konkursu, jak i opiekunom: p. Katarzynie Szczepańskiej, p. Joannie Kasprzak, p. Iwonie Kociach oraz p. Joannie Łata, serdecznie dziękujemy za chęć udziału w naszym konkursie i zapraszamy do udziału
w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub Garnizonowy
w Hrubieszowie oraz życzymy Wesołych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.

Opracowała:
Kierownik Klubu Garnizonowego
w Hrubieszowie
mgr Anna Jasińska

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009