Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc – zebrano 438 kg żywności i 1.383,22 zł.

W czasie zbiórki i kwesty Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc, która odbyła się w Hrubieszowie w dniach 30 – 31 marca 2017 roku, zebrano 438,02 kg żywności oraz datki pieniężne w wysokości 1.383,22 zł., które zdeponowano na rachunku bankowym stowarzyszenia.

Reklamy

 

Zbiórkę i kwestę przeprowadzono w pobliżu największych placówek handlowych w Hrubieszowie, z przeznaczeniem na wsparcie dzieci z hrubieszowskich szkół i szkoły w Werbkowicach, które cierpią na niedożywienie i głód.

Zebrane produkty podzielono proporcjonalnie na części w zależności od ilości wolontariuszy uczestniczących w zbiórce z każdej szkoły, hufca i stowarzyszenia. Następnie przekazano produkty do pedagoga szkolnego lub reprezentanta, którzy przygotowali listę dzieci wymagających wsparcia paczkami żywnościowymi. Zebrane środki wydatkowano na wsparcie uczniów ze szkół uczestniczących w zbiórce.

 

***

 

 

ZESTAWIENIE POZYSKANYCH PRODUKTÓW

przez

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie

na Wiosennej Zbiórce Żywności 30-31.03.2017 roku

pod hasłem „Wielkanocny Koszy Wielkich Serc”

Kod

Rodzaj artykułu spożywczego

Waga

1

Pieczywo, ciasta

0,000 kg

2

Słodycze

14,000 kg

3

Kawa, cykoria, herbata,kakao

0,900 kg

4

Muesli, płatki

2,700 kg

5

Czekolada

7,000 kg

6

Kremy, desery

0,000 kg

7

Mleko, nabiał

0,000 litry

8

Mąka

37.000 kg

9

Makarony

118,700 kg

10

Owoce, warzywa suszone

0,000 kg

11

Zupy

0,000 kg

12

Przyprawy, sosy

0,000 kg

13

Oleje, tłuszcz

11,700 litrów

14

Cukier

70,000 kg

15

Konserwy z owoców

0,000 kg

16

Konserwy z warzyw

0,000 kg

17

Konserwy rybne

1,020 kg

18

Konserwy mięsne

22,800 kg

19

Dania gotowe

0,000 kg

20

Odżywki dla dzieci

0,000 kg

21

Napoje i wody sodowe

0,000 litrów

22

Owoce mrożone

0,000 kg

23

Warzywa mrożone

0,000 kg

24

Ryby, skorupiaki, mrożone

0,000 kg

25

Mięso, drób mrożone

0,000 kg

26

Ryż

74,000 kg

27

Kremy i desery mrożone

0,000 kg

28

Owoce świeże

0,000 kg

29

Warzywa świeże

0,000 kg

30

Artykuły szkolne

0,000 kg

31

Kasza

78,200 kg

32

Ryby

0,000 kg

33

Dżemy

0,000 kg

34

Sól

0,000 kg

 

Razem

438,020 kg

Komisja w składzie: Adam Czerniachowski i Mateusz Antosiewicz

pod opieką Anny Karkuszewskiej i Tomasza Wojciecha Antoniuka

 

Składamy serdeczne podziękowanie dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie, za wsparcie w postaci paczek spożywczych, zakupu odzieży i dofinansowanie obiadów na stołówkach szkolnych dla naszych dzieci, a przede wszystkim okazaną bezinteresowną pomoc, którą traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

Szczególne podziękowania kierujemy dla wszystkich darczyńców oraz wolontariuszy. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. To dzięki tej ofiarności osobom korzystającym z pomocy żyje się łatwiej i piękniej. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla całej społeczności.

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność z serca dziękują rodzice!