Wiemy już ile zapłacimy za wywóz śmieci

Jednym z tematów dzisiejszych obrad Rady Miasta było przyjęcie uchwały w sprawie opłat za wywozy odpadów. Ostatecznie przyjęto uzgodnioną wcześniej cenę 8 zł. za śmieci segregowane i 12 zł. za śmieci niesegregowane miesięcznie dla każdego mieszkańca miasta.

Reklamy

Burmistrz Miasta zaproponował cenę 10 zł. za śmieci segregowane i 15 zł. za niesegregowane, ale w trakcie obrad wycofał się z tej propozycji. Dwoje radnych zaproponowało kwoty odpowiednio 6 i 10 zł.

Ostatecznie przegłosowano propozycję ceny za wywóz śmieci w wysokości 8 zł za śmieci segregowane i 12 zł za śmieci niesegregowane miesięcznie dla każdego mieszkańca miasta. Opłata za wywóz nieczystości nie będzie uzależniona od ilości odpadów, a ustalona w zależności od ilości osób zamieszkałych na konkretnej zamieszkanej nieruchomości (mieszkaniu). Obowiązek jej uiszczania będzie do 28 dnia każdego miesiąca.

Dla porównania: w Biłgoraju opłaty za wywóz śmieci wynosić będą odpowiednio 6 zł. za odpady segregowane i 10 zł. za niesegregowane dla jednego mieszkańca, w Zamościu 12 i 18 zł., a w Tomaszowie Lubelskim 8 i 13 zł.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Odbiorca śmieci wyłoniony będzie przez Gminę Miejską Hrubieszów w drodze przetargu.