Wigilia Poetycka Gamy

Starsi i młodsi, aktorzy, tkacze, pisarze, poeci którzy należą bądź należeli do tejże grupy są zaproszeni do wzięcia udziału w tradycyjnej wigilii poetyckiej, która odbędzie się 17 grudnia 2006 w kawiarni HDK, rozpoczęcie o godzinie 17.

Reklamy

br />Tuż przed właściwą wigilią, grupa Gama prowadzona przez Magdalenę Sielicką spotyka się w kawiarni HDK, aby wszyscy jej członkowie mogli podzielić się wspólnie opłatkiem. Jest to już nie lada tradycja, praktykowana przez Gamę od prawie dziesięciu lat. Pozwala na integrację kilku pokoleniom skupionym wokół wspomnianej instruktorki Gamy. Tradycją w tradycji jest to, że każdy uczestnik spotkania przynosi zrobione wcześniej w domu tradycyjne potrawy wigilijne, ale nie obowiązuje tu ścisły post na szwedzkim stole wigilijnym znajdziecie też ciastka, oraz różne sałatki.

Spotkanie wigilijne zawsze otwiera krótkie przemówienie Magdaleny Sielickiej, następnie czytana jest Ewangelia, uczestnicy dostają błogosławieństwo i życzenia od obecnego księdza. Dzielenie się opłatkiem trwa bardzo długo i pozostawia uczucie szczęścia i wdzięczności na wiele dni, a być może nawet do następnej wigilii. Później wszyscy ucztują wspólnie przez kilka godzin, opowiadają o wydarzeniach z mijającego roku, rozmawiają z dawno niewidzianymi znajomymi, a w powietrzu czuć radość.

W tym roku zaproszeni są również rodzice i opiekunowie wszystkich członków Gamy.

Należę do grupy Gama, a ta wigilia będzie w moim dorobku 5. czyli jubileuszową. Gama to wielka rodzina, której opiekunem jest oczywiście Magda Sielicka, kocha młodzież i potrafi z nią pracować oraz co najważniejsze przyjaźnić się.

Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, jest to Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty