Wizyta Kuratora Oświaty w „Staszicu”

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

2 lutego 2010 roku odbyła się już po raz drugi w Zespole Szkół nr 2 konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego, tym razem poświęcona ewaluacji.

***

Prowadziła ją pani Barbara Krawczyk – wizytator Kuratorium Oświaty. W spotkaniu uczestniczyli: wicekurator Henryk Wagner, Kierownik Zamiejscowego oddziału KO w Zamościu – Jan Lelonek oraz wizytatorzy: Monika Żur, Anna Drawdzik, Elżbieta Denejko, Stanisław Jachimczuk.

Program konferencji uwzględniał następujące zagadnienia: założenia nowego nadzoru pedagogicznego; ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym; rola dyrektora w ewaluacji wewnętrznej; procedura badawcza; system ewaluacji oświaty.

W różnych rejonach naszego województwa przewidziano organizację 20 takich konferencji informacyjnych.

***

Info i foto
ZS nr 2 w Hrubieszowie

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010