24 września 2023

Wizyta studentów w hrubieszowskim zakładzie karnym (ZDJĘCIA)

28 kwietnia, na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie, odbyła się wizyta studyjna studentów psychologii z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pod opieką dr Małgorzaty Sitarczyk.

Reklamy

Grupę studentów na terenie jednostki penitencjarnej w Hrubieszowie przywitał z-ca dyrektora ppłk Grzegorz Muzyczuk, przedstawił gościom charakterystykę tutejszej jednostki, podzielił się również swoim doświadczeniem z pracy zawodowej.

Podczas spotkania ze studentami mł. chor. Damian Fedziuryna (mł. wychowawca), st. chor. Paweł Sagadyn (inspektor działu ochrony) oraz szer. Kinga Bartkowiak (psycholog działu penitencjarnego) przybliżyli gościom specyfikę pracy w jednostkach penitencjarnych. Przedstawiono codzienne wyzwania i zadania wynikające z toku służby. Goście zapoznali się z wykorzystywanymi w służbie środkami przymusu bezpośredniego, poznali również pracę psa specjalnego. Studenci – przyszli psychologowie mieli okazję z praktycznej strony zobaczyć pracę psychologa w warunkach zakładu karnego. Mieli także sposobność przeprowadzenia rozmowy z osobą pozbawiona wolności, co umożliwiło poszerzenie świadomości na temat tego, jak wygląda codzienność w warunkach izolacji z perspektywy osoby odbywającej karę.

Reklamy

Goście poznali również charakterystykę pracy poszczególnych działów w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Wskazano znaczenie wzajemnej współpracy między poszczególnymi pionami służby, która bezpośrednio wpływa na proces resocjalizacji oraz bezpieczeństwo jednostki.

Głównym celem spotkania było przybliżenie praktycznej strony realizacji zawodu psychologa w pracy z osobami pozbawionymi wolności. Grupa z zainteresowaniem wysłuchała o pracy w zakładzie karnym jednocześnie zadając szereg pytań dotyczących zawodowych i służbowych aspektów tej pracy.

Reklamy

­

(info i fot. ZK Hrubieszów / tekst: szer. Kinga Bartkowiak, opr. mł. chor. Damian Fedziuryna)


Zobacz też:

Zakład Karny w Hrubieszowie dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego (ZDJĘCIA)

Zakład Karny w Hrubieszowie dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na YouTube