Władze Hrubieszowa z wizytą w mieście partnerskim Svishtov

W dniach 24 – 27 września 2015 r. na zaproszenie władz miasta partnerskiego Svishtov w Bułgarii delegacja miasta Hrubieszowa w osobach Zastępcy Burmistrza Miasta – Marty Majewskiej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Anny Świstowskiej brały udział w uroczystościach „Svishtov’s Trellis Vines”.

Reklamy

 

Wizyta była kontynuacją rozpoczętej w roku 2009 współpracy miasta Hrubieszowa z miastem Svishtov w ramach podpisanej umowy partnerskiej.

Jako samorządy państw członkowskich Unii Europejskiej, oba miasta w ramach integracji europejskiej mają duże możliwości tworzenia i realizacji wspólnych, partnerskich projektów współfinansowanych ze środków unijnych.  Hrubieszów dołoży wszelkich starań aby w rozpoczętym nowym okresie finansowania unijnego wypracować formułę partnerskiego projektu i zdefiniować zakres współpracy korespondujący z indywidualnymi potrzebami i możliwościami obu miast na uzgodnionej płaszczyźnie – gospodarczej, naukowo-technicznej, sportowej, czy też  kulturalno-oświatowej.

W ramach wizyty omawiano założenia współpracy oraz możliwości rozwijania wzajemnych kontakty, które będą sprzyjały np.

  • wymianie dobrych praktyk i doświadczeń samorządowych w dziedzinie gospodarki komunalnej, na płaszczyźnie ochrony środowiska w zakresie upowszechniania i promowania odnawialnych źródeł energii
  • organizacji wymiany młodzieży między szkołami Hrubieszowa i Svishtova
  • organizacji zawodów i imprez sportowych rozwijających i promujących kulturę fizyczną
  • organizacji wizyt studyjnych, koncertów, występów zespołów tanecznych i grup rekonstrukcyjnych
  • rozwojowi współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi
  • wzajemnej promocji naszych miast.

W uroczystościach wzięły udział także delegacje innych miast partnerskich miasta Svishtov z Czarnogóry, Macedonii oraz Francji a także ambasador Rosji.

 

 

źródło i fot. UM Hrubieszów