Władze wracają do tematu hrubieszowskich podziemi

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska zawarła umowy użyczenia gruntu stanowiącego pas drogi wojewódzkiej nr 844 oraz piwnic budynków położonych przy Kozackim Rogu.

Reklamy

 

Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszów, zawarła umowy użyczenia gruntu stanowiącego pas drogi wojewódzkiej nr 844 (z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie) oraz pomieszczeń w części podziemnej trzykondygnacyjnych budynków położonych przy ul. Plac Wolności 15 i ul. Plac Wolności 13 (z Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Hrubieszowie).

To kolejny etap realizacji projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  2014 – 2020 pod nazwą „Modelowa rewitalizacja śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych i ożywienie gospodarcze miasta”.

Użyczenie pasa drogowego i pomieszczeń jest niezbędne do opracowania wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania i dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa. 

Na przełomie marca i kwietnia tego roku Miasto planuje wyłonić wykonawcę dokumentacji. Posiadanie opracowań jest wymagane do rozpoczęcia prac mających na celu zabezpieczenie, renowację i adaptację pomieszczeń podziemnych, a w konsekwencji do ich udostępnienia dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.

 

źródło: UM w Hrubieszowie, fot. lubiehrubie.pl
Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Parlamentarna debata o hrubieszowskich podziemiach 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: O podziemiach u Burmistrza 

WIADOMOŚCI – Podziemny Hrubieszów – współpraca PSS Społem, stowarzyszenia i samorządu

WIADOMOŚCI – Spotkanie w sprawie hrubieszowskich podziemi