21 września 2023

Wmurowanie kamienia węgielnego nowego skrzydła Liceum i Gimnazjum Staszica

Dziś odbyła się ceremonia podpisania aktu erekcyjnego i uroczystość wmurowania kamienia węgielnego nowego skrzydła Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Reklamy

O godz. 10.30 w kościele św. Mikołaja odbyła się Msza Święta dziękczynna.


Podpisy pod aktem erekcyjnym złożyli:

Reklamy

1. Ks.  Prałat  dr Adam  Firosz – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu

2. Jerzy Jakubczuk – Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz  Ministerstwa Edukacji Narodowej

Reklamy

3. Tomasz Zając – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

4. Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski

5. Leszek Czerwona – wicestarosta

6. Andrzej Barczuk – Przewodniczący Rady Powiatu

7. Jan Leleonek – Kierownik  Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu

8. Ks. Dziekan dr Wiesław Oleszek

9. Alicja Borkowska

 

Wmurowania kamienia węgielnego dokonali:

1. Józef Kuropatwa

2. Leszek Czerwona

3. Andrzej Barczuk

4. Tomasz Zając

5. Jan Leleonek

6. Jerzy Jakubczuk

 

Inwestycja jest pierwszym etapem w budowie Przygranicznego Centrum Kulturalno – Sportowego w Hrubieszowie. Z uwagi na wysoki koszt całego zamierzenia Zarząd Powiatu podjął decyzję o podziale przedsięwzięcia na dwa etapy.

W pierwszym etapie wybudowana zostanie część sportowa (projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). W drugim – część dydaktyczna budynku – zaprojektowana jako dwukondygnacyjna z pełnym podpiwniczeniem. W części nadziemnej będzie sześć sal dydaktycznych na dwóch poziomach wraz z towarzyszącą komunikacją i sanitariatami. W piwnicy zaprojektowano magazyny na sprzęt oraz pomoce audiowizualne.

Nowa hala sportowa o wymiarach 19,40 na 32,10 m i 8,3 m wysokości, będzie usytuowana pomiędzy terenem Zespołu Szkół nr 2, a kanałem Ulga. Ze względu na występowanie na terenie projektowanego budynku gruntów nasypowych o dużej miąższości (niestabilna skarpa przy kanale) oraz na konieczność dostosowania wysokości budynku do skali historycznej zabudowy (budynek nie może przesłaniać obiektów zabytkowych), posadzkę hali sportowej zaprojektowano około 3,5 m poniżej istniejącego poziomu terenu.

Hala sportowa pomyślana została jako jednokondygnacyjny budynek z antresolą (balkon wewnętrzny) mieszczącą trybunę stałą na poziomie parteru. Pod trybuną znajdować się będą pomieszczenia sanitarne i przebieralnie dla osób ćwiczących, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój trenera.

Hala sportowa będzie przystosowana do rozgrywania meczy w piłkę siatkową, ręczną, nożną oraz koszykówki, a także rozgrywek w unihokeja i tenisa ziemnego. W razie potrzeby może być dzielona kotarą. Oprócz trybuny głównej będą też rozkładane trybuny przenośne.

W ramach inwestycji zasilająca szkołę kotłownia węglowa zastąpiona zostanie kotłownią gazowo-olejową. Budynek będzie połączony z istniejącymi budynkami szkolnymi w poziomie parteru (budynek A) oraz piętra (budynek B) poprzez przeszklone przewiązki.