Wniosek o odwołanie Starosty Hrubieszowskiego złożony

Na dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, jedynym punktem obrad było złożenie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Hrubieszowskiego.

Reklamy

 

Wniosek o odwołanie Starosty Powiatu Hrubieszowskiego Maryli Symczuk, został złożony 8 maja do Przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego przez Klub Radnych PSL Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

W uzasadnieniu wniosku czytamy:

„W ocenie radnych podpisanych pod wnioskiem działania Starosty Hrubieszowskiego Maryli Symczuk i kierowanego przez nią Zarządu Powiatu od początku budziły poważne obawy i niepokój radnych. Mimo wielu uwag i argumentów podnoszonych przez radnych w sprawie rozwoju powiatu funkcjonowania urzędu Starosta nie uwzględniała w kreowaniu polityki powiatu postulatów radnych. Przeciwnie starała się wzmocnić dyktatorski styl zarządzania, kreując swoją włąsną osobę kosztem wizji i kosztem rozwoju powiatu. Pomimo licznych interwencji radnych, kierowanych do Starosty w sprawie funkcjonowania wydziałów Starostwa, które pracują opieszale i nieadekwatnie do potrzeb, co stawia w złym świetle funkcjonowanie urzędu Starostwa i zagraża utracie w pozyskaniu środków zewnętrznych na ważne dla powiatu inwestycje. Małe zaangażowanie Starosty w pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację dróg powiatowych spowania rozwój powiatu, a jest spowodowane brakiem wizji rozwoju powiatu przez Starostę. Brak konkretnych działań przyczynił się do utraty zaufania przez radnych powiatu hrubieszowskiego i tym samym wyczerpały się możliwości współpracy z panią Starostą, a pozostawienie pani Maryli Symczuk na stanowisku starosty grozi dalszą stagnacją i brakiem rozwoju Powiatu Hrubieszowskiego.”

Wniosek podpisali radni opozycyjnego Klubu Radnych PSL: Józef Kuropatwa, Michał Miścior, Patryk Czerwonka, Andrzej Barczuk, Anna Jabłońska, Danuta Kozłowska, Stanisław Staszczuk oraz Paweł Augustnek.

Odwołanie Starosty Powiatu Hrubieszowskiego prawdopodobnie znajdzie się w porządku obrad jednego z kolejnych posiedzeń Rady Powiatu, nie wcześniej jednak, niż po upływie miesiąca, prawdopodobnie więc pod koniec czerwca. Starosta może być odwołany większością 3/5 głosów uprawnionych, w głosowaniu tajnym.

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Michał Mulawa. 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Czy starosta Maryla Symczuk zostanie odwołana ze stanowiska?

WIADOMOŚCI – W Hrubieszowie PSL chce odwołać starostę z PiS. „To rokosz”