Wnioski i uwagi z posiedzenia zarządu osiedla Śródmieście

7 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Osiedla nr 4 „Śródmieście”.

Reklamy

 

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Osiedla Nr 4 „Śródmieście” w składzie :

1. Sławomir Kędziera – Przewodniczący

2. Alicja Najczuk – Z-ca Przewodniczącego

3. Ewa Mazur – Członek

4. Irena Kudiuk – Członek

5. Krystyna Panasiewicz – Członek

Na zebraniu ustalono plan pracy zarządu na rok 2019, który zakłada zebrania zarządu jeden raz w kwartale lub w miarę zaistniałych ważnych sytuacji częściej.

Planowane spotkania zarządu na 2019 r.:

I. czerwiec 2019 , II. 04 wrzesień 2019, III. 04 grudzień 2019

Ustalono też wstępnie przybliżony termin Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Śródmieście na miesiąc październik 2019 roku.

Na posiedzeniu członkowie zarządu zgłosili następujące wnioski i uwagi:

1. Wprowadzenie Karty Seniora, uprawniającej do zniżek na imprezy kulturalne oraz na usługi i zakupy u lokalnych przedsiębiorców.

2. Uwagi dotyczące źle zabezpieczonej myjni przy ul. Partyzantów. Brak ekranu powoduje rozpylanie środków chemicznych na chodnik i przechodniów.

3. Niezwłocznie usunąć drzewko – mirabelkę przy placu zabaw na Placu Staszica. Zdarzają się ukąszenia os, leżące owoce gniją. Temat zgłaszany wielokrotnie i niezrealizowany.

4. Zgłoszono również temat licznego zbiorowiska wron i gawronów, które hałasują i zanieczyszczają środowisko, szczególnie w okolicach osiedla Popówka i w parku miejskim.

5. Brak dojazdu dla zaopatrzenia do przedszkola przy ul. Narutowicza. Pojazdy parkują na chodniku lub trawniku.

6. Temat koszy na śmieci przy ul. Kruczej – w trakcie realizacji.

 

Przewodniczący Osiedla Nr 4

Sławomir Kędziera


(źródło: Samorząd Mieszkańców Osiedla NR 4 „Śródmieście” w Hrubieszowie)