Woda bez zmian, ścieki droższe o 11 procent

Wysokość opłaty za dostarczanie wody nie ulegnie zmianie, podwyżka w wysokości 11 procent obejmie opłatę za odprowadzenie nieczystości. Łącznie dla gospodarstw domowych nowa cena zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wyniesie 9,91 zł brutto za 1 m3.

Reklamy

W czasie ostatniej sesji Rada Miasta przegłosowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości dopłat do taryfy dla wszystkich grup odbiorców.

Miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaproponowało podwyżkę obydwu stawek, rada zgodziła się jedynie na podniesienie opłaty za ścieki o 11 procent.

Reklamy

Cena zaopatrzenia w wodę pozostała bez zmian i wyniesie:

I grupa odbiorców (gospodarstwa domowe) – 2,89 zł netto (3,12 zł brutto)
II grupa odbiorców (działalność gospodarcza) – 3,02 zł netto (3,26 zł brutto)


Nowe stawiki za ścieki odpowiednio wyniosą:

I grupa (gospodarstwa domowe) 6,29 zł netto (6,79 zł brutto)
II grupa (działalność gospodarcza) 6,63 zł netto (7,16 zł brutto)
III grupa (dowożone z miasta) 7 zł netto (7,55 zł brutto)
IV grupa (dowożone spoza miasta) 10,10 zł netto (10,91 zł brutto)

Łącznie dla gospodarstw domowych cena zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wyniesie 9,91 zł brutto. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Radni zgodzili się także na pozbawienie statusu pomnika przyrody dębu, który znajduje się w pasie drogowym budowanej już obwodnicy Hrubieszowa. Gdyby nie podjęli takiej decyzji najdroższa inwestycja w historii miasta mogłaby zostać wstrzymana. Budowa obwodnicy ma kosztować około 180 milionów złotych, z czego większość środków będzie pochodzić z funduszy unijnych.