Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – eliminacje powiatowe.

Pierwszy dzień Wiosny przywitano z rozmachem! W szkołach przebieranki i malowania, kawiarenki z ciasteczkami, zabawne konkursy etc. Dla tych, którzy postanowili uczcić zgodnie ze zwyczajem Pierwszy dzień Wiosny, a nie mam tu na myśli topienia marzanny.
Mogli schronić się w HDK-u, który na ten dzień przewidział eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.

Reklamy

br />Nie znaleziono funduszy na przeprowadzenie kolejnej edycji Wiosny Teatralnej, postanowiono zrekompensować ten brak w dość podobny sposób. Przeprowadzono jednodniowe, w odróżnieniu do Wiosny Teatralnej, która trwa zawsze trzy dni (przyp. redakcja)

Jury w składzie: Ewa Żukowska – główny instruktor ds. teatru WOK, Emilia Felisiak – dyrektor HDK, Zdzisław Pasieka – animator kultury. Po obejrzeniu 9 stanowisk postanowiło wyróżnić: Teatr Pinokio za próbę zabawy teatralnej i opracowanie wokalne widowiska Pt. "Brzydkie Kaczątko". Teatr "Zielona Gęś" za plastykę w widowisku Pt. "Złoty Kolczyk". Nominację do festiwalu Najciekawszych Widowisk Jury przyznaje widowisku Pt. "Królewna na …" w wykonaniu zespołu teatralnego Dzieciaki. Jury postanowiło przyznać nagrody instruktorskie.: Pani Jolancie Głowacz z Klubu Osiedlowego "Słoneczko" w Hrubieszowie oraz Pani Grażynie Woźnicy ze Szkoły Podstawowej w Husynnem.
Jury serdecznie dziękuje za udział w Przeglądzie i namawia do szerszych poszukiwań repertuarowych, z większą odwagą wykorzystywanie szerokiej gamy środków wyrazu artystycznego i zwrócenie uwagi na stosowanie działań pozatekstowych. Wszystkie zespoły uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu otrzymują upominki.
Opiekunów artystycznych i młodych wykonawców zachęcamy do doskonalenia warsztatu instruktorskiego i artystycznego ze zwróceniem szczególnej uwagi na kulturę słowa. Jury dziękuje wszystkim uczestnikom i ich instruktorom, nauczycielom oraz rodzicom za wkład pracy w przygotowanie widowisk. Organizatorom dziękujemy w imieniu własnym i uczestników za miłą atmosferę i sprawny przebieg przeglądu – sponsorom, czyli Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie dziękujemy za poczęstunek i nagrody oraz upominki. A wszystkim życzymy dalszych sukcesów na ścieżkach teatralnych.

Kolejność prezentacji:
Pinokio SP Nr1 w Hrubieszowie
Maluchy SKK "Słoneczko" w Hrubieszowie
Niezgódki ZS publicznych w Moniatyczach
Gimnazjum Nr5 Specjalny Ośrodek Szkolno Wykonawczy w Hrubieszowie
Żuk HDK
Migotki SP w Kujakowicach
Jagiellonki SP w Horodle
Zielona Gęś SP w Husynnem
Dzieciaki SKK "Słoneczko" w Hrubieszowie.

Protokół przekazała P. Edyta Dobosz – Maciuk.

zobacz zdjęcia >>