Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Hrubieszowski Dom Kultury informuje, że eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych odbędą się 21 marca 2013 roku.

Reklamy

Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Lublin marzec – kwiecień 2013 rok.

 

Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych – Lublin 2013.

Organizator Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Hrubieszowski Dom Kultury.

 

REGULAMIN

 

Eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych odbędą się:

w miesiącach: marcu i kwietniu 2013 r. w wybranych ośrodkach kulturalnych wojewódzkiego lubelskiego (19 przeglądów), natomiast Eliminacje Powiatowe w Hrubieszowie, 21 marca 2013 roku w czwartek i zaczną się około godziny 10 30 na sali widowiskowej HDK.

 

W przeglądach mogą wziąć udział szkolne teatry amatorskie, bibliotek oraz innych tu niewymienionych ośrodków kulturalno-oświatowych naszego terenu; żywego słowa, teatry lalkowe, plastyczne, teatry tańca i kabarety, w których uczestnicy nie przekroczyli 18 roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest dokładnie wypełniona karta zgłoszenia przesłana w wyznaczonym terminie.

 

Celem Przeglądu jest:

 

  • prezentacja dorobku artystycznego młodych grup,
  • inspirowanie poszukiwań oryginalnych form pracy twórczej,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji teatralnej,
  • tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży,
  • promocja  twórczości młodych grup artystycznych,
  • a tym samym poprzez udział w przeglądzie możliwość nauki i wymiany doświadczeń między

     pedagogami i instruktorami,

 

Najciekawsze przedstawienia wytypowane przez Radę konsultantów Wojewódzkiego Ośrodka Kultury zaprezentowane zostaną podczas finału Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń – 15 marca 2013

 

Finał Przeglądu pod nazwą Festiwal Najciekawszych Widowisk odbędzie się w Lublinie po obejrzeniu wszystkich widowisk w województwie Lubelskim w miesiącu maju i w związku z finałem wszelkich informacji z nim związanych szukać na stronie WOK (dotyczących teatru) oraz przebiegu przeglądu powiatowego na stronie HDK.

 

regulamin przeglądu WOK – www.wok.lublin.pl

karta zgłoszenia HDK – www.hdk.hrubieszow.info

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie

ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów

telefon 84 696 2615

lub dostarczyć osobiście do Hrubieszowskiego Domu Kultury, instruktor: Ewa Watras,

 

Zapraszamy do wzięcia udziału.

 

Instruktor ds. Teatru Lalki Ewa Watras